Pomiń nawigację

Zarządzanie zespołem

Seria: Wschód biznesu

Rodzaj publikacji: Poradnik

Rok wydania: 2014

Język: PL

Pobierz wybrany format publikacji:

Zobacz: Zasady korzystania z publikacji PARP

Celem publikacji jest przedstawienie głównych zasad i metod zarządzania zespołami. Zespół jest systemem – funkcjonuje poprzez integrację osób oraz instrumentów pracy. Efekty pracy Zespołu zale ż ą w przewa ż ającej mierze od ludzi i jakości wykonywania ich zadań. Rezultaty, jakie osiągnie zespół zadecydują o realizacji celów danej firmy. Na efektywność osobistą mają wpływ relacje pomiędzy członkami zespołu oraz postawy, wiedza, umiejętności poszczególnych osób w zespole, a szczególnie kierownika danego zespołu. Dlatego te ż w szkoleniu został poło ż ony nacisk na doskonalenie umiejętności skutecznej komunikacji i pozytywnych kontaktów kierownika z praco wnikami zespołu, kształtowanie postaw sprzyjających integracji zespołu i otwartości na innych oraz kreatywnego realizowania zadań. Zwrócono uwagę tak ż e na wzmocnienie umiejętności przywódczych, w aspekcie zarządzania emocjami i rozwijania potencjału pracow ników – członków zespołu.

Spis treści

1. Wprowadzenie do problematyki zarządzania

2. Ewolucje teorii organizacji i zarządzania
2.1. Szkoła klasyczna
2.2. Szkoła behawioralna
2.3. Szkoła ilościowa
2.4. Biurokratyczny model organizacji
2.5. Prawo harmonii 
2.6. Schemat integrujący

3. Przywództwo
3.1. Style kierowania

4. Organizacja zespołu
4.1. Role i praca w zespole projektowym
4.2. Plusy i minusy pracy zespołowej
4.3. Praca w grupie, czy może lepiej w zespole
4.4. Zarządzanie zespołem
4.5. Or ganizacja pracy zespołu
4.6. Zasady skutecznego działania

5. Zarządzanie czasem
5.1. Szacowanie czasu trwania zadania 
5.2. Metody prognozowania czasu trwania działania

6. Komunikacja w zespole
6.1. Formy komunikacji 
6.2. Funkcje komunikowania
6.3. Składowe komunikatu
6.4. Komunikacja niewerbalna – „Mowa ciała”
6.5. Komunikacja werbalna

7. Twórcze rozwiązywanie problemów

8. Rola kierownika zespołu

9. Delegowanie uprawnień 

10. Kultura organizacyjna
10.1. Czym jest kultura organizacyjna?
10.2. Składniki kultury organizacyjnej
10.3. Cztery wymiary różnic kulturowych
10.4. Klasyfikacje kultury organizacyjnej 
10.5. Rodzaje kultury organizacyjnej

Inne publikacje, którę mogą Cię zainteresować

Skuteczny plan promocji

Poradnik

Skuteczny plan promocji

Zobacz
Czas na e-Biznes. Jak zaistnieć w Internecie

Poradnik

Czas na e-Biznes. Jak zaistnieć w Internecie

Zobacz
Kompleksowa obsługa klienta

Poradnik

Kompleksowa obsługa klienta

Zobacz

Kilkaset kursów online i tysiące szkoleń stacjonarnych dla Ciebie

Inne dofinansowana, które mogą Cię zainteresować

+

Wyszukiwarka dofinansowań