Pomiń nawigację

Zasady i procedury prowadzenia działalności parków technologicznych w Polsce

Rodzaj publikacji: Poradnik

Rok wydania: 2009

Język: PL

Pobierz wybrany format publikacji:

Zobacz: Zasady korzystania z publikacji PARP

Pomoc publiczna moze zakłócać sprawiedliwą i skuteczną konkurencję pomiędzy przedsiębiorstwami w państwach członkowskich oraz negatywnie wpływać na rozwój gospodarek tych państw. W Traktacie ustanawiającym Wspólnotę Europejską (TWE) wprowadzono w związku z tym przepisy, które przyznają Komisji Europejskiej uprawnienia w zakresie badania dopuszczalności pomocy publicznej oraz jej monitorowania na terenie Wspólnoty. Prawodawstwo wspólnotowe w zakresie pomocy publicznej wynika bezpośrednio z postanowień art. 87-89 TWE. Na przestrzeni ostatnich lat przepisy te ewoluują wraz z ciągłym rozwojem wspólnego rynku, pojawianiem się nowych instrumentów finansowych czy nowych dziedzin zycia gospodarczego. W myśl Traktatu WE, na państwie członkowskim (a ściślej, na podmiocie udzielającym pomocy) spoczywa odpowiedzialność za stosowanie przepisów o pomocy publicznej. Zatem, przepisy te powinny być przestrzegane przez wszystkie podmioty udzielające pomocy publicznej na terenie danego państwa członkowskiego, zarówno na szczeblu centralnym, jak i lokalnym. Wśród podmiotów, które potencjalnie mogą udzielać pomocy publicznej, znajdują się parki technologiczne. RóŜne formy organizacyjne i prawne funkcjonowania parków technologicznych, rózne charaktery ich funkcjonowania oraz formy wsparcia przez nie udzielane budzą szereg wątpliwości w zakresie prawidłowego stosowania zasad pomocy publicznej.

Celem niniejszego opracowania jest wskazanie form wsparcia, jakie mogą być udzielane przez parki technologiczne oraz przedstawienie przepisów prawa konkurencji w zakresie pomocy publicznej, które mogą mieć zastosowanie w odniesieniu do działalności prowadzonej przez parki technologiczne. W szczególności opracowanie koncentruje się na przedstawieniu zasad pomocy publicznej, które powinny być spełnione przez parki technologiczne na etapie oceny planowanej pomocy, w trakcie jej udzielania oraz w zakresie monitorowania i sprawozdawania z udzielonej pomocy. Szczególna uwaga została poświęcona tym przeznaczeniom pomocy publicznej, które pozwalają na zastosowanie uproszczonych procedur, w tym nie wymagają zgłoszenia do Komisji Europejskiej.

Spis treści

1 Wstęp 
2 Parki technologiczne w Polsce
2.1 Formy działalności parków technologicznych
2.2 Podstawy prawne funkcjonowania parków technologicznych.
2.2.1 Podstawy krajowe
2.2.2 Podstawy wspólnotowe
2.3 Poziomy występowania pomocy publicznej
2.3.1 Pomoc publiczna na poziomie właściciela
2.3.2 Pomoc publiczna na poziomie parku technologicznego
2.3.3 Pomoc publiczna na poziomie beneficjentów końcowych – przedsiębiorców
2.4 Udzielanie pomocy publicznej przez parki technologiczne – rodzaje pomocy.
2.4.1 Zasady ogólne
2.4.2 Zasady szczegółowe dla działania 5.3 PO IG
2.5 Formy wsparcia oferowane przez parki technologiczne
2.6 Działalność parku technologicznego w SSE
3 Udzielanie pomocy publicznej przez parki technologiczne
3.1 Procedura przyznawania pomocy publicznej
3.2 Badanie wykluczeń sektorowych
3.3 Badanie innych wykluczeń
3.4 Badanie wielkości przedsiębiorstwa
3.5 Badanie sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstwa. 
3.6 Badanie kwalifikowalności wydatków. 
3.7 Listy sprawdzające
4 Monitorowanie i sprawozdawczość z pomocy publicznej
5 Algorytmy obliczania wartości pomocy publicznej udzielnej przez parki technologiczne. 
Załącznik nr 1 Wzory list sprawdzających
Załącznik nr 2 Diagramy przejść dotyczące udzielania pomocy publicznej

Inne publikacje, którę mogą Cię zainteresować

Strategiczne obszary rozwoju parków technologicznych

Poradnik

Strategiczne obszary rozwoju parków technologicznych

Zobacz
Kreowanie środowiska innowacyjnego w parkach technologicznych

Poradnik

Kreowanie środowiska innowacyjnego w parkach technologicznych

Zobacz
Rola lokatorów strategicznych w funkcjonowaniu parków i inkubatorów

Raport

Rola lokatorów strategicznych w funkcjonowaniu parków i inkubatorów

Zobacz

Kilkaset kursów online i tysiące szkoleń stacjonarnych dla Ciebie

Inne dofinansowana, które mogą Cię zainteresować

Cel dofinansowania
Dla kogo
Nie wiesz do której kategorii należysz?
Kwota wsparcia (w zł)
Etapy rozwoju firmy
Program
  • Fundusze na lata 2021-2027
  • Fundusze na lata 2014-2020
Status ogłoszenia
Szukaj po frazie
Wybrane filtry
Znaleziono: ... wyników