Formularz zgłoszeń do Akademii Menadżera MŚP

Zgłoś się do projektu


Przedsiębiorcy zainteresowani udziałem w projekcie proszeni są o wypełnienie formularza rejestracyjnego.

Siedziba główna przedsiębiorstwa będzie Podstawą ustalenia Operatora, który będzie obsługiwał przedsiębiorcę,
niezależnie od tego, w jakim makroregionie jego pracownicy wykonują pracę.

Dane kontaktowe
Oświadczenie