Pomiń nawigację
Logo Gospodarka Obiegu Zamkniętego

Gospodarka o obiegu zamkniętym

GOZ – co to takiego?

Gospodarka o Obiegu Zamkniętym (GOZ) lub inaczej gospodarka cyrkularna (Circular Economy) to model biznesowy który minimalizuje zużycie surowców oraz powstawanie odpadów. Jej celem jest zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych i poziomu wykorzystania energii. Tworzy ona zamknięte pętle procesów, w których powstające odpady traktowane są jako surowce w kolejnych fazach produkcji.

Takie działanie pomaga tworzyć zrównoważoną, niskoemisyjną i konkurencyjną gospodarkę wdrażającą idee eko – projektowania oraz koncepcji 6R opartej na zasadach: odmów (refuse), ogranicz (reduce), używaj ponownie (reuse), naprawiaj (recover), oddaj do recyklingu (recycle), zastanów się co możesz zrobić lepiej (rethink). Wprowadzenie zmian w zakresie GOZ, nie tylko służy środowisku naturalnemu, ale przede wszystkim wyróżnia firmę na rynku, zmniejsza koszty prowadzenia działalności oraz wpływa na jakość świadczonych usług.

Pobierz ulotkę "Poznaj z nami GOZ"

GOZ – co to takiego?

Jak działa GOZ?

Jak działa GOZ?

Działanie Gospodarki o obiegu zamkniętym jest stosunkowo proste, ale wymaga od poszczególnych firm mądrego projektowania procesu produkcji. GOZ to taka gospodarka, w której – z definicji – odpady nie występują. Każdy materiał jest bowiem traktowany jako surowiec do ponownego wykorzystania. Idea GOZ jest oparta m.in. na hierarchii postępowania z odpadami i zasadzie „6R”. Jej istotą jest projektowanie procesów produkcyjnych, usług oraz wykorzystania energii tak, by wyeliminować bądź możliwie jak najbardziej zminimalizować marnotrawstwo. Jak sama nazwa wskazuje, obieg zamknięty oznacza, że surowce zamiast być wyrzucane i składowane bądź spalane, powinny być zawracane do ponownego użytku, a produkty wykorzystywane możliwie wielokrotnie, jak np. w systemach kaucyjnych.

W gospodarkę o obiegu zamkniętym znakomicie zatem wpisują się wytrzymałe produkty, które łatwo naprawić bądź ponownie wykorzystać. Te, które nie nadają się już do użytku, powinny być poddawane recyklingowi materiałowemu, tak by wykorzystane wcześniej surowce nie uległy zmarnowaniu. Warto również pamiętać, że produkty uboczne z jednego zakładu produkcyjnego mogą być cennym surowcem dla kogoś innego – powinniśmy szukać takich synergii.

obrazek
obrazek

W gospodarce o obiegu zamkniętym należy również jak najefektywniej odzyskiwać energię. Przykładem takich działań może być wykorzystywanie ciepła pochodzącego z wody chłodzącej w zakładach produkcyjnych, chociażby w celach grzewczych.

Zasada 6R pomaga ratować środowisko

W ostatnim czasie jednym z pozytywnych trendów stało się less waste, czyli ograniczanie powstawania odpadów oraz poszanowanie zasobów. Bardzo dobrze w ten trend wpisuje się myśli przewodnia GOZ. Warto zacząć zwracać uwagę na to, co kupujemy i wyrzucamy, z pożytkiem dla środowiska i naszej kieszeni. Żeby w natłoku codziennych spraw lepiej pamiętać o wprowadzaniu tych zmian, warto zapamiętać 6 prostych zasad, w skrócie 6R, które stosuje właśnie Gospodarka o Obiegu Zamkniętym:

Refuse – odmawiaj, czyli nie kupuj tego, co przyczynia się do zwiększania ilości odpadów w twoim domu, np. warzyw czy owoców pakowanych w plastik czy też tanich t-shirtów. W ten sposób jako konsumenci dajemy sygnał producentom, na czym naprawdę nam zależy.

Reduce – redukuj, ogranicz ilość używanych rzeczy, zastanów się czy na pewno każda z nich jest ci niezbędna. Postaraj się wprowadzić ducha minimalizmu i kupować tylko to, co jest ci naprawdę potrzebne.

Reuse – używaj ponownie, wymieniaj się i przekazuj niepotrzebne rzeczy komuś, kto może ich potrzebować, zastanów się, czy nie mogą pełnić innej funkcji. Szukając czegoś nowego zastanów się, czy nie lepiej zdecydować się na rzecz z drugiej ręki.

Repair – naprawiaj, nie wyrzucaj od razu lekko uszkodzonej rzeczy, być może uda się ją naprawić i posłuży ci przez kolejne lata.

Recycle – segreguj odpady i przyczyniaj się do przetwarzania surowców wtórnych np. szklanych butelek.

Rot – kompostuj, nie marnuj jedzenia, a resztki, których nie uda ci się wykorzystać w inny sposób, staraj się kompostować.

Wsparcie dla MŚP

Przestawienie gospodarki na tory gospodarki obiegu zamkniętego jest wpisane w plany strategiczne Unii Europejskiej i Polski. Jest częścią wizji osiągnięcia neutralności klimatycznej do roku 2050 i zapewnienia ciągłości produkcji w obliczu kończących się zasobów surowców nieodnawialnych. W nowej perspektywie finansowej na lata 2021-2017 zaplanowano szereg działań wspierających mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa w realizacji tych ważnych aspektów. 

Oferta PARP dla przedsiębiorców

Sprawdź aktualne terminy naborów i zapoznaj się z dokumentacją konkursową do działań realizowanych przez PARP, możesz też skorzystać z bezpłatnych kursów online w Akademii PARP:

Dobre praktyki

Sprawdź, jakie projekty z zakresu GOZ są realizowane przez firmy w Polsce przy wsparciu finansowym z programów realizowanych przez PARP: