Pomiń nawigację

Ocena wdrażania standardów Społecznej Odpowiedzialności Biznesu wraz z opracowaniem zestawu wskaźników społecznej odpowiedzialności w MSP

Rodzaj publikacji: Ewaluacja

Rok wydania: 2011

Język: PL

Pobierz wybrany format publikacji:

Zobacz: Zasady korzystania z publikacji PARP

Współczesne przedsiębiorstwa poddane są warunkom silnej konkurencji, która wymaga podejmowania działań podnoszących ich innowacyjność i w konsekwencji konkurencyjność. Przedsiębiorstwa podnoszące swą konkurencyjność mogą zainwestować w nowe maszyny i urządzenia, podnosić kwalifikacje pracowników, bądź też kupić wiedzę w postaci licencji czy know-how1. Należy przy tym wskazać, że każda z tych inwestycji może pozwolić firmom na rozwój, jednak część z nich nie ma wpływu na ich innowacyjność. Jednym z czynników poprawiającym innowacyjność jest prowadzenie działalności badawczo-rozwojowej, gdyż jej rezultaty przyczyniają się do opracowywania nowych technologii, produktów i usług.
Naturalnie prowadzenie działalności badawczo-rozwojowej jest obarczone dużym ryzykiem, co jest związane z nieprzewidywalnością efektu podjętych działań, czasu jego osiągnięcia oraz ostatecznych nakładów, jakie będzie musiało ponieść przedsiębiorstwo. Biorąc pod uwagę relację kosztów i korzyści, dostęp do niezbędnych zasobów (ludzkich, finansowych) czy wreszcie potencjał do efektywnego wykorzystania wyników prac badawczo-rozwojowych, nie każda firma będzie w stanie podjąć się prac B+R. Tworzenie zasobów nowej wiedzy i jej wykorzystywanie, uznawane za cel działalności B+R, może być realizowane samodzielnie przez firmy, bądź też we współpracy z innymi podmiotami (szczególnie podmiotami, których codzienna działalność związana jest z tworzeniem wiedzy, takimi jak jednostki naukowe). Jest to rozwiązanie wykorzystywane w sytuacjach, gdy zasoby własne organizacji są niewystarczające, zaś podmioty partnerskie są w stanie je udostępnić w ramach podjętej współpracy.

Spis treści

Pojęcie „społeczna odpowiedzialność biznesu” zna 31% przedstawicieli firm działających w Polsce – szczególnie zaś reprezentujący firmy duże (70% wskazań), powstałe ponad 15 lat temu (52%) oraz prowadzące działania na rynkach zagranicznych (59%). Przedstawiciele Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (PO IG) zdecydowanie częściej deklarują znajomość pojęcia CSR – 63%. Niewielka część osób deklarujących znajomość pojęcia CSR deklarowała również, że zna przewodniki i standardy regulujące stosowanie zasad CSR w firmie (w grupie firm ogólnopolskich zaledwie 20%, wśród beneficjentów PO IG – 18%). W większości są to osoby reprezentujące firmy duże (52% ich przedstawicieli firm z terenu Polski deklaruje znajomość wspomnianych przewodników i standardów). Najlepiej znanymi normami są normy z rodziny ISO (ISO 14 000 i ISO 26 000) – łącznie 81% przedstawicieli firm oraz 56% beneficjentów PO IG deklaruje, że z na te normy CSR.
2/3 firm, których przedstawiciele deklarują znajomość pojęcia „społecznej odpowiedzialności biznesu”, realizuje działania z nią związane. W grupie firm ogólnopolskich zdecydowanie rzadziej są to firmy mikro (56% wskazań) niż pozostałe firmy (ok. 80% wskazań). 57% przedstawicieli firm i 48% beneficjentów PO IG. W grupie firm ogólnopolskich działania te są realizowane zgodnie z określonymi normami i wytycznymi przede wszystkim przez firmy duże (66% wskazań) i firmy produkcyjne (67%). Najczęściej stosowanymi normami są wspomniane wcześniej normy ISO (ISO 14 000 i ISO 26 000) – łącznie 54% firm i 34% beneficjentów wybiera jedną z nich.

Inne publikacje, które mogą Cię zainteresować

Raport z II edycji badań, sektor turystki, BKL

Raport

Raport z II edycji badań, sektor turystki, BKL

Zobacz
Branżowy Bilans Kapitału Ludzkiego II w sektorze komunikacji marketingowej. Raport z II edycji badań

Raport

Branżowy Bilans Kapitału Ludzkiego II w sektorze komunikacji marketingowej. Raport z II edycji badań

Zobacz
Branżowy Bilans Kapitału Ludzkiego II w sektorze komunikacji marketingowej. Wybrane wyniki z II edycji badań

Raport

Branżowy Bilans Kapitału Ludzkiego II w sektorze komunikacji marketingowej. Wybrane wyniki z II edycji badań

Zobacz

Kilkaset kursów online i tysiące szkoleń stacjonarnych dla Ciebie

Inne dofinansowana, które mogą Cię zainteresować

Cel dofinansowania
Dla kogo
Nie wiesz do której kategorii należysz?
Kwota wsparcia (w zł)
Etapy rozwoju firmy
Program
  • Fundusze na lata 2021-2027
  • Fundusze na lata 2014-2020
Status ogłoszenia
Szukaj po frazie
Wybrane filtry
Znaleziono: ... wyników