Pomiń nawigację

Szkoła trenera: metoda TROP

Seria: Szkoła trenerów

Rodzaj publikacji: Poradnik

Rok wydania: 2010

Język: PL

Pobierz wybrany format publikacji:

Zobacz: Zasady korzystania z publikacji PARP

Materiały dla trenerów biznesu

Spis treści

Założenia Metody TROP
Arkusz Kompetencji Trenera/Trenerki
Procedura budowania kontraktu1
Arkusz emocji
Narzędzia komunikacyjne w pracy trenera/trenerki
Modele informacji zwrotnych
Komunikacja niewerbalna
Bariery w komunikacji
Model kongruencji komunikacyjnej
Style komunikacyjne
Proces grupowy
Indeks norm grupowych
Role grupowe
Model dynamiki grupowej
Kryzys i konflikt w grupie szkoleniowej
Asertywne reakcje w poszczególnych sytuacjach
Model wedle metodyki bez przemocy
Typologia klientów
Narzędzia pracy z konfliktem (z omówieniem)
Trzy procedury rozwiązywania konfliktów
Narzędzia reagowania w sytuacjach trudnych
Narzędzia radzenia sobie ze stresem
Zasady przygotowania prezentacji
Metody organizowania prezentacji
Autoprezentacja w pracy trenera
Sposoby radzenia sobie z tremą
Modele rozwoju osoby
Typologie tempera mentalne, osobowościowe, stylów poznawczych i typów inteligencji
Autodiagnoza
Indeks technik szkoleniowych i zasad ich stosowania (metody i techniki szkoleniowe)
Formy aktywności w pracy warsztatowej
Etapy pracy w parach i w podgrupach – instrukcja
Typy dyskusji grupowych i metody ich podsumowywania
Zasady prowadzenia analizy studium przypadku
Zasady prowadzenia gry symulacyjnej
Zasady przygotowania instrukcji do gry
Zasady prowadzenia scenki, typy scenek
Mini wykład
Procedura konstruowania testów i kwestionariuszy
Techniki twórczego myślenia
Burza mózgów
Kapelusze de Bono
Wykres Ishikawy
Zasady pracy przy pomocy mapy myśli
Zasady korzystania ze środków audiowizualnych
Techniki e-learningowe wspierające innowacyjność
Model kwintetu szkoleniowego (z omówieniem)
Modele i techniki badania potrzeb
Modele i techniki prowadzenia wywiadów grupowych
Zasady planowania obiegu informacji wewnątrz firmy szkoleniowej i zamawiającej
Model kultury organizacyjnej
Cykl rozwoju organizacji według Camerona i Quinna
Narzędzia pracy trenera ze zmianą w organizacji
Metryczka grupy i inne czynniki wpływające na przebieg szkolenia
Zasady planowania warsztatu strukturalizowanego oraz zasady planowania i prowadzenia warsztatu dialogicznego
Model poziomów pracy od zachowań do wartości
Typy zespołów i zasady pracy trenera z nimi
Role trenera w zaleŜności od celów trenera
Typy materiałów szkoleniowych
Zasady pracy w projektach szkoleniowych
Procedura przygotowania oferty szkoleniowej
Podstawy podejścia kompetencyjnego
Indeks narzędzi obserwacji i pomiaru kompetencji pracownika i ich wariantów elektronicznych
Indeks narzędzi IT ułatwiających dokumentowanie danych oraz zasady związane z budową profesjonalnych dokumentów
Opis ewaluacyjnego modelu projektowania szkoleń
Model ewaluacji szkolenia według Kirkpatricka
Model Kirkpatricka-Brinkerhofa w odniesieniu do e-learningu
Cykl Deminga
Zasady prowadzenia ewaluacji
Indeks i opis narzędzi ewaluacyjnych
Indeks narzędzi e-learning z opisem
Podstawy umiejętności e-learningowych
Podstawy metodyki blended learning
Zasady komunikowania się elektronicznego
Procedura budowania prostego zasobu e-learning
Narzędzia informatyczne przydatne do tworzenia ilustracji

Inne publikacje, które mogą Cię zainteresować

Akademia trenerów biznesu

Poradnik

Akademia trenerów biznesu

Zobacz
Skuteczny Trener: Kreatywność – Zmiana – Efektywność

Poradnik

Skuteczny Trener: Kreatywność – Zmiana – Efektywność

Zobacz
Szkoła trenerów UJ

Poradnik

Szkoła trenerów UJ

Zobacz

Kilkaset kursów online i tysiące szkoleń stacjonarnych dla Ciebie

Inne dofinansowana, które mogą Cię zainteresować

Cel dofinansowania
Dla kogo
Nie wiesz do której kategorii należysz?
Kwota wsparcia (w zł)
Etapy rozwoju firmy
Program
  • Fundusze na lata 2021-2027
  • Fundusze na lata 2014-2020
Status ogłoszenia
Szukaj po frazie
Wybrane filtry
Znaleziono: ... wyników