Pomiń nawigację

20 lutego 2019 r.

3 nowe nabory w ramach Badań na rynek

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła nabór do konkursów "Badania na rynek - konkurs ogólny", "Badania na rynek - miasta średnie" oraz "Badania na rynek - Dostępność Plus". Wnioski będzie można składać od 25 marca do 8 maja 2019 r. Celem konkursów jest wzmocnienie konkurencyjności i innowacyjności Twojej firmy poprzez sfinansowanie wprowadzenia na rynek innowacyjnych produktów lub wdrożenia w firmie innowacyjnych procesów technologicznych, które są wynikiem prac badawczo-rozwojowych. Innowacja produktowa albo procesowa musi mieć charakter co najmniej na poziomie kraju. Dodatkowo w działaniu poświęconemu dostępności nowe lub ulepszone produkty powinny istotnie przyczyniać się do zwiększenia ich dostępności dla osób z ograniczeniami funkcjonalnymi.

Na co możesz przeznaczyć dofinansowanie?

Wydatki inwestycyjne:

  • zakup maszyn i urządzeń niezbędnych do uruchomienia produkcji nowych produktów
  • zakup nieruchomości
  • roboty budowlane
  • budowę nowej linii produkcyjnej oraz hal
  • nabycia wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualne
  • eksperymentalne prace rozwojowe
  • usługi doradcze

 

Więcej na stronach:

Badania na rynek - konkurs ogólny

Badania na rynek - miasta średnie

Badania na rynek - Dostępność Plus

Działania PARP dedykowane dostępności

Opublikowano: 20.02.2019 18:10
Poprawiono: 20.02.2019 17:11
Modyfikujący: dawid_cybulski
Udostępniający: dawid_cybulski
Autor dokumentów: