31 grudnia 2019

Nawet 900 tys. zł na innowacje w twojej firmie

Przedsiębiorcy mogą uzyskać łącznie 900 tys. zł dofinansowania startując w dwóch konkursach programu „Bony na innowacje dla MŚP”. W pierwszym firmy mogą otrzymać dofinansowanie w wysokości do 85 proc. kosztów opracowania innowacyjnego produktu lub procesu we współpracy z jednostkami naukowymi. W drugim mogą liczyć na pokrycie do 70 proc. kosztów wdrożenia innowacji stworzonych w ramach pierwszego etapu.

„Bony na innowacje dla MŚP” to jeden z najbardziej przystępnych źródeł finansowania innowacji dla mikro-, małych i średnich firm działających w Polsce. Bony to oferta o charakterze dwuetapowym, która obejmuje wsparciem cały proces wprowadzania innowacji w firmie – od fazy pomysłu, przez prace B+R i opracowanie produktu lub technologii (etap I), po inwestycje związane z jego rynkowym wdrożeniem (etap II).

Wnioski o dotacje w etapie usługowym można składać do 28 maja 2020 r. Przedsiębiorcy mogą otrzymać do 340 tys. zł dofinansowania na usługi jednostek naukowych, które pomogą w opracowaniu nowego lub znacząco ulepszonego produktu lub procesu. Wsparciem może być objęty, zarówno wyrób czy usługa, jak i technologia lub nowy projekt wzorniczy. Całkowity koszt projektu nie może przekroczyć 400 tys. zł, a wkład własny przedsiębiorstwa to co najmniej 15 proc. kosztów projektu.

O dofinansowanie kosztów wdrożenia pomysłu na innowację technologiczną mogą ubiegać się wyłącznie ci przedsiębiorcy, którzy opracowali ją w I etapie konkursu. O takie wsparcie można się ubiegać do 7 lipca 2020 r. Całkowity koszt projektu wdrożeniowego nie może przekroczyć 800 tys. zł. Wysokość wkładu własnego przedsiębiorcy zależy od wielkości firmy (małe, średnie) oraz miejsca wdrożenia innowacji (zgodnie z mapą pomocy regionalnej).

Na przykład firma z województwa podlaskiego, zatrudniająca 20 osób, która chce zrealizować projekt wdrożeniowy o wartości 800 tys. zł, może liczyć na dofinansowanie w wysokości 560 tys. zł – czyli 70 proc. kosztów projektu.

Więcej informacji:

Równolegle trwają konkursy na dofinansowanie projektów wpisujących się w realizację rządowego programu Dostępność Plus. Różnią się one od konkursów ogólnych głównie kryteriami oceny dotyczącymi rezultatów projektów. Innowacje muszą być produktowe, a Wnioskodawcy muszą wykazać przydatność opracowanych rozwiązań w eliminowaniu konkretnych barier dostępności m.in. seniorów, osób z niepełnosprawnościami (fizycznymi lub poznawczymi) lub osób czasowo mniej sprawnych. Bariery dostępności dotyczą też np. kobiet w ciąży, osób z małymi dziećmi w wózkach, osób poruszających się z nieporęcznym lub ciężkim bagażem, ale też osób o nietypowym wzroście.

Więcej informacji:

Opublikowano: 31.12.2019 14:43
Poprawiono: 31.12.2019 14:43
Modyfikujący: Konrad Zdanowski
Udostępniający: Konrad Zdanowski
Autor dokumentów: