Pomiń nawigację

23 maja 2022 r.

Ponad 46 mln zł z funduszy europejskich dla 50 kolejnych startupów z Polski Wschodniej

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) rozstrzygnęła ostatnią, 17. rundę konkursu nr 1/2019 „Rozwój startupów w Polsce Wschodniej”. Do dofinansowania wybrano 50 projektów na kwotę 46,6 mln zł. Konkurs jest finansowany z funduszy europejskich w ramach poddziałania 1.1.2 Programu Polska Wschodnia (PO PW).

Konkurs skierowano do startupów z woj. podlaskiego, warmińsko-mazurskiego, lubelskiego, świętokrzyskiego i podkarpackiego. Jego celem jest sfinansowanie rozwinięcia działalności biznesowej nowych firm, które pomyślnie zrealizowały projekt w ramach jednej z Platform startowych i chcą wprowadzić produkt na rynek krajowy lub zagraniczny, systematycznie zwiększając jego sprzedaż.

– W zakończonej 17. rundzie konkursu „Rozwój startupów w Polsce Wschodniej” złożono rekordową liczbę 130 wniosków o dofinansowanie. Z powodu bardzo dużego zainteresowania ze strony startupów, zwiększyliśmy alokację konkursu o prawie 9 milionów zł. Łącznie, we wszystkich rundach, do dofinansowania wybrano aż 424 projekty – podkreślił prezes PARP, Dariusz Budrowski.

Najwięcej zwycięskich projektów dotyczy branży IT, medycyny i rozrywki. To m.in.: aplikacja mobilna umożliwiająca tłumaczenie książek na język migowy – dzięki czemu stworzone zostaną migobooki; autonomiczny robot do zbioru pomidorów, przycinania liści oraz wykonywania oprysków; narzędzie do przesiewowej diagnozy choroby Alzheimera z wykorzystaniem głosu jako biomarkera, czy aplikacja z wirtualną przymierzalnią online w rozszerzonej rzeczywistości.

Pełna lista projektów rekomendowanych do wsparcia w 17.rundzie

– Startupy z Polski Wschodniej mogą jeszcze składać wnioski o dofinansowanie w ramach prowadzonego konkursu. Nabór w ostatniej, trzeciej rundzie został przedłużony do 9 czerwca 2022 r. Pula środków w tym konkursie to 50 mln zł – powiedział Marcin Seniuk, dyrektor Departamentu Rozwoju Startupów w PARP.

Dofinansowanie firmy mogą przeznaczyć na zakup usług doradczych i eksperckich związanych z rozwijaniem modelu biznesowego, wynagrodzenie pracy personelu projektu, zakup środków trwałych, surowców lub materiałów oraz wartości niematerialnych i prawnych oraz organizację i przeprowadzenie działań promocyjno-informacyjnych, a także służących ekspansji rynkowej, w tym międzynarodowej.

Więcej informacji o konkursie.

Może Cię zainteresować

Opublikowano: 23.05.2022 17:57
Poprawiono: 23.05.2022 15:57
Modyfikujący: 
Udostępniający: izabela_skolimowska
Autor dokumentów: