Komunikaty

02.07.2020

15 wniosków o dofinansowanie w V rundzie konkursu „Granty na Eurogranty”

W trakcie V rundy konkursu nr 1/2019 dla poddziałania 2.3.6 Granty na Eurogranty w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, w okresie od 01.06.2020 r. do 30.06.2020 r. zostało złożonych 15 wniosków o dofinansowanie na łączną kwotę dofinansowania 3 266 670 ,00 zł, w tym dla województwa mazowieckiego złożonych zostało 4 wnioski na łączną kwotę dofinansowania 658 060,00 zł. Zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu trwa ich weryfikacja.