Pomiń nawigację

Komunikaty

18.01.2021

Aktualizacja liczby wniosków złożonych w ramach Poddziałania 2.3.2 POIR „Bony na innowacje dla MŚP” etap I usługowy, konkursy 1/2019 (konkurs) oraz 1/2019 (Dostępność Plus) - runda 9

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że w dniu 30 grudnia 2020 r. zakończył się nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Poddziałania 2.3.2 POIR „Bony na innowacje dla MŚP" etap I usługowy, w rundzie 9 konkursów nr 1/2019 (ogólnego) oraz 1/2019 (Dostępność Plus).

W ramach naboru w Generatorze Wniosków w konkursie ogólnym złożono 535 wniosków o dofinansowanie na łączną kwotę dofinansowania  150 298 142,84 , w tym:

  • 108 wniosków na łączną kwotę 31 132 826,20 zł dla projektów zlokalizowanych w województwie mazowieckim, co stanowi 103,78% alokacji (w tym 4 wnioski złożone w ciągu 14 dni po zakończeniu naboru), oraz
  • 427 wniosków na łączną kwotę 119 165 316,64 zł dla projektów zlokalizowanych w województwie innym niż mazowieckie, co stanowi 119,17% alokacji (w tym 17 wniosków złożonych w ciągu 14 dni po zakończeniu naboru).

W konkursie dedykowanym projektom na rzecz dostępności złożono 24 wnioski o dofinansowanie na łączną kwotę dofinansowania  6 522 016,78 , w tym:

  • 7 wniosków na łączną kwotę 1 696 904,99 zł dla projektów zlokalizowanych w województwie mazowieckim, co stanowi 348,87% alokacji (w tym 2 wnioski złożone w ciągu 14 dni po zakończeniu naboru), oraz
  • 17 wniosków na łączną kwotę 4 825 111,79zł dla projektów zlokalizowanych w województwie innym niż mazowieckie, co stanowi 106,90% alokacji (w tym 2 wnioski złożone w ciągu 14 dni po zakończeniu naboru).