Pomiń nawigację

Komunikaty

27.10.2020

Aktualizacja listy projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu 6/2020 poddziałanie 3.3.3 POIR Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand

Prezentujemy Aktualizację nr 1 (Konkursu 6/2020) do listy projektów, które zostały wybrane do dofinansowania po procedurze odwoławczej w ramach Poddziałania 3.3.3 POIR Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand  Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. Lista jest dostępna na stronie działania w sekcji „Wyniki i Archiwum".