Pomiń nawigację

Komunikaty

20.07.2020

Zmiana Oświadczenia o aktualności danych

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje o zmianie Oświadczenia o aktualności danych. Zgodnie z wprowadzoną w dokumencie zmianą, złożenie do właściwego organu wniosku o ulgę w ramach pakietu ustaw składających się na tzw. Tarczę antykryzysową, jest uznawane jako spełnienie wymogu niezalegania z uiszczaniem należności publicznoprawnych. Wnioski te dotyczyć mogą zwolnienia lub przesunięcia terminów uiszczania danin publicznych, w szczególności zwolnienia ze składek ZUS na 3 miesiące, odroczenia terminu płatności lub rozłożenia na raty należności ZUS, umorzenia całości lub części zaległości podatkowej, odroczenia terminu zapłaty zaliczek na podatek od wypłacanych wynagrodzeń.

Zmiana wchodzi w życie z dniem 21 lipca 2020 r.

Zmiana dotyczy konkursów: