Pomiń nawigację

Komunikaty

08.05.2020

Badania na rynek - PARP w czasie pandemii wprowadza kolejne udogodnienia

Informujemy, że w związku z negatywnym wpływem pandemii COVID-19 na gospodarkę i działalność przedsiębiorców, PARP (za zgodą Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej) wprowadza kolejne udogodnienia korzystne dla przedsiębiorców dotyczące składania i oceny wniosków o dofinansowanie:

  • wprowadzono możliwość zwrócenia się do PARP z wnioskiem o przedłużenie terminu na złożenie wniosku o dofinansowanie w przypadku, gdy na skutek wystąpienia COVID-19 niemożliwe lub utrudnione jest złożenie wniosku o dofinansowanie w terminie do 12 maja 2020r.,
  • przedłużono do 14 dni termin na uzupełnienie braków w zakresie warunków formalnych,
  • wydłużono do 10 dni roboczych termin na przekazanie PARP wymaganych przez KOP informacji lub dokumentów oraz na poprawę lub uzupełnienie wniosku o dofinansowanie,
  • wprowadzono możliwość zwrócenia się do PARP z wnioskiem o przedłużenie terminu odpowiednio na wniesienie protestu, jego uzupełnienie lub poprawienie w nim oczywistych omyłek w przypadku, gdy na skutek wystąpienia COVID-19 niemożliwe lub utrudnione jest wniesienie protestu, jego uzupełnienie lub poprawienie w nim oczywistych omyłek, w wyznaczonych terminach.

Jednocześnie informujemy, że termin na rozpatrzenie protestu przez PARP w uzasadnionych przypadkach może ulec wydłużeniu.

Wprowadzone zmiany obowiązują od 20 kwietnia 2020r.