Pomiń nawigację

Komunikaty

12.05.2020

Przedłużenie terminu na złożenie wniosku o dofinansowanie - instrukcja

W nawiązaniu do komunikatu zamieszczonego na stronie internetowej PARP 8 maja 2020r. w sprawie kolejnych udogodnień w ramach poddziałania 3.2.1 POIR Badania na rynek , informujemy, że zgodnie z zapisami § 6 ust. 18 Regulaminu konkursu wniosek o przedłużenie terminu na złożenie wniosku o dofinansowanie należy złożyć za pomocą formularza dostępnego w Generatorze Wniosków (zgłoś problem techniczny).

Informacja o rozpatrzeniu ww. wniosku jest przesyłana na adres poczty elektronicznej wskazany przez wnioskodawcę w formularzu. W związku z powyższym, Wnioskodawca jest zobowiązany do wskazania adresu poczty elektronicznej zapewniającego skuteczną komunikację.