Pomiń nawigację

Komunikaty

25.05.2022

Fundusze norweskie - PARP zakończyła ocenę formalną

PARP zakończyła ocenę formalną 136 wniosków złożonych w ramach konkursu w schemacie Innowacje w obszarze wód śródlądowych lub morskich finansowanego z funduszy norweskich. Spośród złożonych wniosków 131 wymagało poprawy lub uzupełnienia. W wyniku weryfikacji warunków formalnych 128 wniosków zostało zakwalifikowanych do kolejnego etapu oceny spełniania kryteriów wyboru projektów, natomiast 8 wniosków otrzymało ocenę negatywną.

Wnioskodawcy mogą samodzielnie sprawdzić status swojego wniosku logując się do Generatora Wniosków.

Wnioskodawcy, których wnioski otrzymały ocenę negatywną zostaną poinformowani pisemnie o powodach negatywnej oceny. Od negatywnego wyniku oceny formalnej przysługuje odwołanie, które Wnioskodawca może złożyć w terminie i formie określonej w piśmie informującym o negatywnym wyniku oceny.

Wnioskodawcy, których projekty otrzymały ocenę pozytywną i zostały zakwalifikowane do oceny merytorycznej mogą w najbliższym czasie spodziewać się wezwania do poprawy lub uzupełnienia wniosków. Dlatego należy regularnie sprawdzać pocztę elektroniczną (w tym foldery spamu i kosza) przychodzącą na adres wskazany we wniosku jako adres do korespondencji (sekcja III wniosku o udzielenie wsparcia).