Pomiń nawigację

Komunikaty

03.04.2020

Informacja o liczbie i kwocie wnioskowanego dofinansowania wniosków złożonych w ramach Poddziałania 2.3.2 POIR „Bony na innowacje dla MŚP” etap I usługowy (konkurs ogólny) - VI runda konkursu nr 1/2019

Informujemy, że w dniu 30 marca 2020 r. zakończył się nabór wniosków o dofinansowanie w ramach VI rundy konkursu nr 1/2019 w ramach Poddziałania 2.3.2 POIR „Bony na innowacje dla MŚP" etap I usługowy (konkurs ogólny).

W ramach naboru w Generatorze Wniosków zostało złożonych 155 wniosków o dofinansowanie na łączną kwotę dofinansowania  43 683 051,37 , w tym:

  • 30 wniosków na łączną kwotę 8 222 769,38 zł dla projektów zlokalizowanych w województwie mazowieckim, co stanowi 27,41 % alokacji, oraz
  • 125 wniosków na łączną kwotę 35 460 281,99 zł dla projektów zlokalizowanych w województwie innym niż mazowieckie, co stanowi 35,46% alokacji.

Wnioskodawców, którzy nie zdążyli złożyć wniosków w VI rundzie konkursu, zachęcamy do aplikowania w kolejnej rundzie, która zakończy się 28.05.2020 r. o godzinie 16:00