Pomiń nawigację

Komunikaty

05.03.2020

Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach poddziałania 2.3.2 POIR Bony na innowacje dla MŚP – IV runda, konkurs nr 1/2019 r. (konkurs ogólny)

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości publikuje listę projektów, które zostały wybrane do dofinansowania w ramach Poddziałania 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 w rundzie IV konkursu nr 1/2019 r. (konkursu ogólny).

Do dofinansowania zostały wybrane wszystkie projekty, które otrzymały wymaganą liczbę punktów. Dofinansowanie zostało przyznane dla 107 projektów, w tym dla 17 z województwa mazowieckiego i 90 z pozostałych województw.

Zgodnie z postanowieniami § 11 Regulaminu konkursu każdy z Wnioskodawców otrzyma pisemną informację o wynikach oceny jego projektu wraz z uzasadnieniem oceny i podaniem liczby punktów otrzymanych przez projekt.