Pomiń nawigację

Komunikaty

01.10.2020

Informacja o liczbie i kwocie wnioskowanego dofinansowania wniosków złożonych w ramach Poddziałania „Bony na innowacje dla MŚP” etap I usługowy – runda 8

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że w dniu 30 września 2020 r. zakończył się nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Poddziałania 2.3.2 POIR „Bony na innowacje dla MŚP" etap I usługowy, w rundzie 8 konkursów nr 1/2019 (ogólnego) oraz 1/2019 (Dostępność Plus).

W ramach naboru w Generatorze Wniosków w konkursie ogólnym złożono 629 wniosków o dofinansowanie na łączną kwotę dofinansowania  176 279 256,41 , w tym:

  • 117 wniosków na łączną kwotę 34 647 230,22 zł dla projektów zlokalizowanych w województwie mazowieckim, co stanowi 115,49% alokacji, oraz
  • 512 wniosków na łączną kwotę 141 632 026,19 zł dla projektów zlokalizowanych w województwie innym niż mazowieckie, co stanowi 141,63% alokacji.

W konkursie dedykowanym projektom na rzecz dostępności złożono 16 wniosków o dofinansowanie na łączną kwotę dofinansowania  4 497 689,64 , w tym:

  • 3 wnioski na łączną kwotę 742 791,25 zł dla projektów zlokalizowanych w województwie mazowieckim, co stanowi 152,71% alokacji, oraz
  • 13 wniosków na łączną kwotę 3 754 898,39 zł dla projektów zlokalizowanych w województwie innym niż mazowieckie, co stanowi 83,19% alokacji.

Wnioskodawców, którzy nie zdążyli złożyć wniosków w rundzie, zachęcamy do aplikowania w kolejnej rundzie, która w obu konkursach zakończy się 30.12.2020 r. o godzinie 16:00.