Pomiń nawigację

Komunikaty

30.09.2020

Zmiana dokumentacji konkursowej dla Poddziałania Bony na innowacje dla MŚP: etap I usługowy – konkurs ogólny oraz konkurs dedykowany projektom na rzecz dostępności

Informujemy, że wprowadzone zostały zmiany w dokumentacji konkursowej ww. konkursów:

  • Regulamin konkursu,
  • Ogłoszenie o konkursie.

Zmiana dotyczy wydłużenia terminów zakończenia naborów w poddziałaniu 2.3.2 POIR w dwóch konkursach realizowanych w komponencie usługowym - z 30 września br. na 30 grudnia 2020 r.,

Zmienione dokumenty obowiązują od dnia ich publikacji.

Więcej informacji na stronach działań: