Pomiń nawigację

Komunikaty

18.09.2020

Zmiana instrukcji wypełniania wniosku w Bonach na innowacje dla MŚP - konkursy usługowe

Informujemy, że zmianie ulegają Instrukcje wypełniania wniosku o dofinansowanie (załącznik nr 3 do Regulaminu konkursu) w konkursach z etapu I - usługowego w Poddziałaniu 2.3.2 POIR. Zmiany dotyczą zarówno konkursu ogólnego jak i konkursu dedykowanego projektom na rzecz dostępności. Korekta Instrukcji dotyczy dostosowania do zmian w zakresie funkcjonowania nauki i szkolnictwa wyższego związanych z wejściem w życie tzw. Konstytucji dla Nauki (w tym przepisów wprowadzających). Zmodyfikowane Instrukcje wprowadzają nowe wymogi w zakresie prezentacji we wniosku o dofinansowanie informacji na temat wybranych wykonawców usług badawczo-rozwojowych.