Komunikaty

04.02.2021

Instrukcja wypełniania wniosku inkubacyjnego – samouczek

Informujemy, że na kanale Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości dostępny jest samouczek w formie audio-wizualnej, prezentujący jak poprawnie złożyć wniosek inkubacyjny w generatorze wniosków LSI 1420.

Przypominamy również o możliwości skorzystania z instrukcji wypełniania wniosku inkubacyjnego.