Pomiń nawigację

Komunikaty

29.04.2022

Kolejna aktualizacja listy projektów wybranych do dofinansowania w ramach Badań na rynek

W związku z wyborem do dofinansowania w wyniku procedury odwoławczej 7 projektów, publikujemy zaktualizowaną listę projektów wybranych do dofinansowania w ramach poddziałania 3.2.1 Badania na rynek POIR, konkurs nr 4 w 2020 r.