Pomiń nawigację

Komunikaty

28.04.2022

Zmiana Regulaminu konkursu dla poddziałania 3.2.1 POIR Badania na rynek – konkurs nr 4 w 2020r.

Informujemy, że zmianie uległ Regulamin konkursu dla konkursu nr 4 w 2020 r. w ramach poddziałania 3.2.1 POIR Badania na rynek. Zmiana dotyczy zwiększenia kwoty przeznaczonej na dofinansowanie projektów.