Pomiń nawigację

Komunikaty

01.02.2022

Aktualizacja listy projektów wybranych do dofinansowania w ramach Badań na rynek

W związku z wyborem do dofinansowania w wyniku procedury odwoławczej 6 projektów, publikujemy zaktualizowaną listę projektów wybranych do dofinansowania w ramach poddziałania 3.2.1 Badania na rynek POIR, konkurs nr 4 w 2020 r.