Komunikaty

09.03.2022

Pilotaż „Przemysł 4.0” zmiana dokumentacji

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że za zgodą Instytucji Zarządzającej Programem Inteligentny Rozwój w dokumentacji w ramach Pilotażu „Przemysł 4.0” wprowadzono następujące zmiany:

- wprowadzono możliwość zawierania umów warunkowych w zakresie sprawozdań finansowych - zmianie uległy postanowienia § 12 ust. 5 Regulaminu naboru, zaś we wzorze umowy o powierzenie grantu wprowadzono §3a.

- zwiększono kwotę alokacji - zmianie uległy postanowienia § 3 ust. 5 Regulaminu naboru,

- wprowadzono aktualne rozporządzenie regulujące mapę pomocy regionalnej - zmianie uległy postanowienia § 5 ust. 5 Regulaminu naboru.

 

Zmiany obowiązują od 9 marca 2022 r.