Pomiń nawigację

Komunikaty

13.07.2022

Wydłużenie terminu rozstrzygnięcia rundy 2. konkursu nr 1/2021 poddziałania 1.1.2 PO PW Rozwój Startupów w Polsce Wschodniej

Z uwagi na zakres prac związanych z oceną panelową wniosków o dofinansowanie, termin rozstrzygnięcia 2. rundy konkursu 1.1.2 PO PW ulegnie wydłużeniu. Rozstrzygnięcie powinno nastąpić nie później, niż 27 lipca br. Lista rankingowa projektów zostanie opublikowana na stronie PARP niezwłocznie po rozstrzygnięciu rundy.