Pomiń nawigację

Komunikaty

16.09.2022

Wydłużenie terminu rozstrzygnięcia rundy 3. konkursu nr 1/2021 poddziałania 1.1.2 PO PW Rozwój Startupów w Polsce Wschodniej

Z uwagi na trwające prace związane z oceną panelową ponad 180 wniosków o dofinansowanie termin rozstrzygnięcia 3. rundy konkursu 1.1.2 PO PW ulegnie wydłużeniu. Rozstrzygnięcie powinno nastąpić nie później, niż 14 października br. Lista rankingowa projektów zostanie opublikowana na stronie PARP niezwłocznie po rozstrzygnięciu rundy.