Pomiń nawigację

Komunikaty

20.04.2020

Zmiana intrukcji wypełniania wniosku

Informujemy że uległa zmianie Instrukcja wypełniania wniosku, sekcja V Miejsce realizacji projektu, w zakresie informacji dotyczącej głównej i pozostałych lokalizacji projektu i związanej z nią intensywnością pomocy w przypadku wydatków finansowanych z regionalnej pomocy finansowej lub pomocy na ochronę środowiska, gdzie intensywność pomocy zależy od m.in. województwa w którym realizowany jest projekt.

Aktualna treść Instrukcji wypełniania wniosku w ramach czterech schematów konkursowych w tym zakresie jest zgodna z ustawieniami automatycznymi Generatora Wniosków i brzmi:

W przypadku wydatków inwestycyjnych, dla których intensywność dofinansowania zależy od lokalizacji inwestycji (regionalna pomoc inwestycyjna oraz wydatki finansowane w ramach pomocy na ochronę środowiska) jako właściwa intensywność zostanie uznana intensywność właściwa dla tej lokalizacji projektu (jeśli jest tych lokalizacji więcej niż jedna), która będzie miała określony najniższy dopuszczalny pułap pomocy.

Pozostałe miejsca realizacji projektu (jeśli dotyczy)

Jeżeli realizacja projektu będzie przebiegała w kilku lokalizacjach, oprócz głównej lokalizacji należy wskazać wszystkie pozostałe lokalizacje, podając dane co najmniej dotyczące województwa, powiatu, gminy, podregionu (NUTS 3). W przypadku projektów realizowanych w kilku miejscach objętych różnym poziomem dofinansowania, jako właściwa intensywność zostanie uznana intensywność właściwa dla tej lokalizacji projektu, która będzie miała określony najniższy dopuszczalny pułap pomocy.