Pomiń nawigację

Komunikaty

18.03.2020

Zmiana wzoru załącznika nr 7 "Tabele finansowe"

Uprzejmie informujemy, że nastąpiła zmiana wzoru załącznika nr 7 do Ogłoszenia konkursu tj. "Tabele finansowe-wariant kalkulacyjny" oraz "Tabele finansowe-wariant porównawczy".

Aktualne tabele finansowe znajdują się na stronie internetowej danego schematu, w sekcji "Dokumenty", w zakładce "Składanie wniosku o udzielenie wparcia" i w nazwie zawierają adnotację "obowiązujące od 18.03.2020 r."

Prosimy o wypełnienie aktualnego załącznika w wybranym przez Państwa wariancie i załączenie go do wniosku o udzielenie wsparcia za pośrednictwem Lokalnego Systemu Informatycznego.