Pomiń nawigację

Komunikaty

14.02.2020

Zmiana wzoru załącznika nr 7 "Tabele finansowe"

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że nastąpiła zmiana wzoru załącznika nr 7 do Ogłoszenia  konkursu tj. "Tabele finansowe-wariant kalkulacyjny" oraz "Tabele finansowe-wariant porównawczy". 

Aktualne tabele finansowe znajdują się na stronie internetowej danego schematu, w sekcji "Dokumenty", w zakładce "Składanie wniosku o udzielenie wparcia" i w nazwie zawierają adnotację "obowiązujące od 14.02.2020 r.". 

Prosimy o wypełnienie aktualnego załącznika w wybranym przez Państwa wariancie i załączenie go do wniosku o udzielenie wsparcia za pośrednictwem Lokalnego Systemu Informatycznego.