Pomiń nawigację

Komunikaty

20.01.2021

Zmiana Regulaminu konkursu

Informujemy, że aktualizacji uległ Regulamin konkursu nr 1 ogłoszonego w 2020 r. w ramach poddziałania 1.3.1 Wdrażanie innowacji przez MŚP, POPW.

Wprowadzona zmiana dotyczy zwiększenia środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w konkursie z kwoty 150 000 000 zł do 192 843 225,29 zł (§ 3 ust. 4 Regulaminu konkursu).