Pomiń nawigację

English language version

Przewodnik po sukcesach polskich firm

Zobacz jak rozwinęły się dzięki Funduszom Europejskim i Norweskim

Filtruj

Cel
Program
Wartość projektu
  • 0
  • 50 tys.
  • 200 tys.
  • 500 tys.
  • 1 mln
  • powyżej 1 mln

Projekty dofinansowane

Zrównoważony transport miejski  Pokaż wszystkie sukcesy

Niskoemisyjna sieć komunikacji zbiorowej dla północnej części LOF wraz z budową systemu biletu elektronicznego komunikacji aglomeracyjnej

Projekt jest kontynuacją działań inwestycyjnych miasta mających na celu dostosowanie systemu publicznych połączeń transportowych do rosnącego zapotrzebowania oraz integrację transportu publicznego między Lublinem a Lubelskim Obszarem Funkcjonalnym. Głównym celem projektu jest poprawa dostępności komunikacyjnej w obrębie miasta, jak również na terenie gmin ościennych. W ramach robót budowlanych zr...

Rozwój infrastruktury transportu publicznego w Kielcach

Gmina Kielce zrealizowała kompleksowy projekt w zakresie rozbudowy istniejących sieci transportu miejskiego, obejmujący cztery zadania: Zakup 25 szt. niskopodłogowych autobusów o napędzie hybrydowym spełniającym normę emisji spalin Euro VI. Autobusy wyposażone są m.in. w: podest dla wózków inwalidzkich, klimatyzację, tablice informacyjne, wewnętrzną tablicę „koralikową” informującą o przebiegu ...

Rozwój komunikacji publicznej w Kielcach

Projekt obejmujący realizację 9 zadań, umożliwiających kompleksową poprawę transportu publicznego w Kielcach. W ramach projektu zakupionych zostało 154 szt. automatów do sprzedaży biletów w autobusach komunikacji miejskiej (Zad. 2) oraz 194 szt. wewnętrznych informacyjnych tablic LCD, które pozwalają na przekazanie w autobusie pełnej i czytelnej informacji o trasie linii, położeniu przystanków i ...

Rozwój komunikacji publicznej w Kielcach

Zadanie o nazwie „Przebudowa dawnego dworca autobusowego w Kielcach na Centrum Komunikacyjne” jest jednym z dziewięciu wchodzących w skład złożonego projektu „Rozwój komunikacji publicznej w Kielcach”, dofinansowanego w ramach działania 2.1 „Zrównoważony transport miejski” z Programu Operacyjnego Polska Wschodnia. Nowoczesna konstrukcja – m.in. charakterystyczne kopuły (architektoniczna dominanta...

Rozbudowa sieci komunikacji zbiorowej dla potrzeb Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego dla LOF

Gmina Lublin zrealizowała szereg inwestycji w zakresie transportu publicznego, których celem jest poprawa mobilności oraz zwiększenie wykorzystania niskoemisyjnego transportu miejskiego. Jednym z nich był projekt rozbudowy sieci komunikacji zbiorowej dla potrzeb Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego. W ramach robót budowlanych przedłużona została ul. Muzycz...

Rozwój transportu zbiorowego w Olsztynie – łańcuchy ekomobilności

“Rozwój transportu zbiorowego w Olsztynie – łańcuchy ekomobilności” to inwestycja, której projekt nominowany był w konkursie “Top Inwestycje Polski Wschodniej 2019”. Kompleks działań inwestycyjnych współfinansowany był ze środków unijnych, a główny cel projektu to rozwój transportu zbiorowego na terenie miasta Olsztyna i jego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego (MOF). Realizacja projektu przede wsz...

Rozwój systemu transportu publicznego w Rzeszowie

Celem głównym projektu była poprawa funkcjonalności transportu publicznego aglomeracji Rzeszowskiej poprzez zapewnienie efektywnego transportu publicznego, co przyczyni się do zwiększenia potencjału rozwojowego i atrakcyjności aglomeracji rzeszowskiej oraz wzrostu mobilności mieszkańców. Zakres rzeczowy projektu obejmował 8 komponentów: komponent A: zakup nowoczesnego niskoemisyjnego taboru au...

Rozbudowa i udrożnienie sieci komunikacji zbiorowej dla obszaru specjalnej strefy ekonomicznej i strefy przemysłowej w Lublinie

Projekt jest kontynuacją działań mających na celu poprawę warunków korzystania z komunikacji zbiorowej zrealizowanych w ramach projektu „Zintegrowany System Miejskiego Transportu Publicznego w Lublinie” dofinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013. Jego głównym celem jest poprawa mobilności transportowej, upłynnienie ruchu oraz zwiększenie wykorzystania niskoe...

Rozbudowa sieci komunikacji zbiorowej dla potrzeb Zintegrowanego Centrum komunikacji dla LOF

Inwestycja w Lublinie jest projektem kompleksowym, objęła inwestycje strukturalne, zakup taboru niskoemisyjnego oraz rozbudowę systemu informacji pasażerskiej. Przedmiotem realizacji była:• budowa ul. Muzycznej na odcinku od wysokości zjazdu na teren stadionu miejskiego do skrzyżowania z ul. Głęboką, ul. Nadbystrzycką i ul. Narutowicza wraz z obiektem mostowym nad rzeką Bystrzycą, buspasami i tra...