Pomiń nawigację

Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego

W programie FERS będzie realizowane wsparcie na rzecz m.in. rozwoju kompetencji, poprawy sytuacji osób na rynku pracy, zwiększenia dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Wszyscy potrzebujemy wiedzy, edukacji i rozwoju. Daje to FERS.

Nawet jeżeli szkołę dawno masz za sobą, ciągle się uczysz – zdobywasz nowe umiejętności, kompetencje, wiedzę. To podstawa Twojego rozwoju, ale także firmy, którą prowadzisz, pracowników, których zatrudniasz, i gospodarki, w której funkcjonujesz.

Program Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 (FERS) stanowi kontynuację dwóch wcześniejszych programów – Wiedza Edukacja Rozwój 2007-2013 oraz Kapitał Ludzki 2014-2020.

O programie

Celem programu jest:

 • Edukacja
 • Wspieranie uczenia się przez całe życie, w szczególności elastycznych możliwości podnoszenia i zmiany kwalifikacji dla wszystkich, z uwzględnieniem umiejętności w zakresie przedsiębiorczości i kompetencji cyfrowych
 • Lepsze przewidywanie zmian i zapotrzebowania na nowe umiejętności na podstawie potrzeb rynku pracy
 • Ułatwianie zmian ścieżki kariery zawodowej i wspieranie mobilności zawodowej
Realizowane działania

Realizowane działania

 • Wsparcie w zakresie wyzwań wynikających ze zmian demograficznych oraz na rynku pracy (Akademia Menadżera HR)
 • Wsparcie w zakresie niskiej/zerowej emisyjności lub gospodarki o obiegu zamkniętym (zielone kompetencje)
 • Działania związane z wdrożeniem Europejskiego Aktu o Dostępności (EAA)
 • Dostosowanie przedsiębiorstw do zmian/radzenie sobie w trudnościach
 • Baza Usług Rozwojowych (BUR) i jakość świadczonych usług rozwojowych
 • Pilotaż systemu Indywidualnych Kont Rozwojowych (IKR)
 • Monitorowanie i identyfikacja potrzeb kompetencyjnych i zawodowych na rynku pracy
  • Badania Bilansu Kapitału Ludzkiego (BKL),
  • System Sektorowych Rad ds. Kompetencji
 • Wdrażanie rekomendacji Sektorowych Rad ds. Kompetencji

Portal Funduszy Europejskich

Jakie będą efekty FERS

 • Łączna wartość projektów, przewidzianych do wdrażania przez PARP w ramach programu FERS to blisko 1,4 mld złotych.
 • Największa część środków – około 35% i kwota prawie 480 mln złotych zostanie przeznaczona na wsparcie usług rozwojowych dla przedsiębiorców wynikających z rekomendacji Sektorowych Rad ds. Kompetencji.

Znajdź dofinansowanie w Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego

Szkolenia i doradztwo

Dowiedz się więcej o FERS

 • Równościowe zasady horyzontalne
  Sprawdź m.in. informacje o zasadach równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami, równości szans kobiet i mężczyzn. Dowiedz się jak zgłaszać podejrzenia naruszeń KPP i KPON

Polecane publikacje

Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego w nowej perspektywie finansowej 2021-2027

Poradnik

Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego w nowej perspektywie finansowej 2021-2027

Zobacz

Kilkaset kursów online i tysiące szkoleń stacjonarnych dla Ciebie