Pracodawca Jutra

Pracodawca Jutra

Wyróżnij się wśród innych przedsiębiorców. Weź udział w VI edycji konkursu na najciekawsze inicjatywy z zakresu współpracy biznesu z edukacją.

Dla kogo?

Konkurs skierowany jest do przedsiębiorców prowadzących działalność na terytorium Polski: 

 • mikro,
 • małych,
 • średnich,
 • dużych przedsiębiorców, 

którzy realizowali inicjatywy edukacyjne, mające na celu zdobywanie lub rozwój kompetencji i kwalifikacji poszukiwanych na rynku pracy, skierowane do:

 • uczniów/studentów, i/lub
 • absolwentów szkół wyższych, średnich lub branżowych, i/lub
 • pracowników lub osób poszukujących pracy,

Celem Konkursu jest wyróżnienie i promowanie przedsiębiorców, którzy realizują modelowe inicjatywy z zakresu współpracy biznesu z edukacją.

Dla kogo?

Nagrody

Nagrody
 • dyplom,
 • statuetka „Pracodawca Jutra”,
 • możliwość bezterminowego posługiwania się przez przedsiębiorcę tytułem „Pracodawca Jutra Roku 2020”,
 • możliwość posługiwania się przez przedsiębiorcę logotypem „Pracodawca Jutra” na materiałach reklamowych i wizerunkowych przez rok od daty przyznania wyróżnienia,
 • promocję przedsiębiorcy i przedstawionych praktyk w ramach działań komunikacyjnych i promocyjnych zaplanowanych przez Organizatora.

Ponadto dla najlepszych inicjatyw branżowych zostaną przyznane Nagrody Branżowe Sektorowych Rad ds. Kompetencji w branżach, w których powołano sektorowe rady ds. kompetencji. 

Przebieg konkursu

Etap I

Przyjmowanie zgłoszeń konkursowych i ocena formalna przeprowadzona przez Organizatora Konkursu

Etap II

Ocena merytoryczna I stopnia prowadzona w odniesieniu do każdego zgłoszenia konkursowego przez 2 osoby posiadające doświadczenie w ocenie wniosków, a następnie ocena merytoryczna II stopnia prowadzona przez Kapitułę Konkursu

Video

Zgłoś się

Wkrótce opublikujemy ogłoszenie VI edycji konkursu

Patroni

Patronat honorowy

Patronat