Pomiń nawigację

Benchmarking klastrów w Polsce – edycja 2020

Raport dostarcza informacji na temat obecnego poziomu rozwoju klastrów w Polsce, zarówno tych, które posiadają status Krajowego Klastra Kluczowego, jak i pozostałych. Badaniem objęto 41 klastrów, w tym 435 członków klastrów.

Seria: Benchmarking klastrów

Rodzaj publikacji: Raport

Rok wydania: 2021

Język: PL

ISBN: 978-83-7633-447-9

więcej

Pobierz wybrany format publikacji:

Zobacz: Zasady korzystania z publikacji PARP

Zapraszamy Państwa do lektury raportu z najnowszej - V już edycji - badania „Benchmarking klastrów w Polsce – edycja 2020”, zakończonego w czerwcu 2021 r., realizowanego na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Raport dostarcza informacji na temat obecnego poziomu rozwoju klastrów w Polsce, zarówno tych, które posiadają status Krajowego Klastra Kluczowego, jak i pozostałych. Badaniem objęto 41 klastrów, w tym 435 członków klastrów.

Badanie objęło okres analizy zjawisk na przestrzeni lat 2018 i 2019. Na podstawie wyników uzyskanych w badaniu można stwierdzić, że silną stroną polskich klastrów jest przede wszystkim obszar dotyczący procesów klastrowych (procesy zarządcze, digitalizacja, komunikacja, aktywność rynkowa, ponadto specjalizacja i zaawansowanie technologiczne oraz zasoby ludzkie i rozwój kompetencji). Do najsłabszych stron klastrów można zaliczyć oddziaływanie na środowisko, zasoby finansowe i infrastrukturalne, rozwój współpracy oraz rozwój innowacji. Ponadto słabo ocenione zostały potencjał umiędzynarodowienia oraz aktywność międzynarodowa.

Na etapie rekrutacji do badania, pojawiła się grupa kilku klastrów powstałych w ostatnich 2–3 latach, która ma duże ambicje rozwojowe. Przejawem tych ambicji są m.in. przyjęte rozwiązania w zakresie procesów zarządzania, komunikacji czy też digitalizacji, które można zaobserwować w dłużej działających klastrach czy też umieszczenie na liście celów strategicznych uzyskania statusu KKK. Aktywność tych klastrów jest doskonałym przykładem oddolnych inicjatyw, które trochę przeczą powtarzanym tezom, iż klastry tworzyły się głównie w okresie dostępności środków na finansowanie początkowej fazy ich aktywności. Jednocześnie ta sytuacja pokazuje, iż wciąż istnieje pewien potencjał do tworzenia nowych klastrów w Polsce.

W ramach badania opracowane zostały m.in. dobre praktyki działalności klastrów, zarówno polskich, jak i zagranicznych, które znajdą Państwo w rozdziale 7. Raport zawiera także szereg rekomendacji zarówno dla koordynatorów klastrów jak i dla instytucji administracji publicznej. Zachęcamy do lektury raportu!

Spis treści

 1. Wstęp
 2. Słownik kluczowych pojęć
 3. Streszczenie
 4. Summary
 5. Wprowadzenie metodologiczne
 6. Wyniki badania
 7. Dobre praktyki funkcjonowania klastrów
 8. Wnioski
 9. Rekomendacje
 10. Załączniki

Inne publikacje, którę mogą Cię zainteresować

Benchmarking klastrów w Polsce – edycja 2020

Raport

Benchmarking klastrów w Polsce – edycja 2020

Zobacz
Internacjonalizacja klastrów

Poradnik

Internacjonalizacja klastrów

Zobacz
Benchmarking klastrów w Polsce - 2014

Raport

Benchmarking klastrów w Polsce - 2014

Zobacz

Kilkaset kursów online i tysiące szkoleń stacjonarnych dla Ciebie

Inne dofinansowana, które mogą Cię zainteresować

Cel dofinansowania
Dla kogo
Nie wiesz do której kategorii należysz?
Kwota wsparcia (w zł)
Etapy rozwoju firmy
Program
 • Fundusze na lata 2021-2027
 • Fundusze na lata 2014-2020
Status ogłoszenia
Szukaj po frazie
Wybrane filtry
Znaleziono: ... wyników