Pomiń nawigację

Autorzy: Nik Brown, Brian Rappert, Andrew Webster

Foresight jako narzędzie zarządzania wiedzą i innowacją

Badania i inwestycje

Seria: Innowacje

Rodzaj publikacji: Raport

Rok wydania: 2010

Język: PL

ISBN: 978-83-7585-075-8

Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

więcej

Pobierz wybrany format publikacji:

Zobacz: Zasady korzystania z publikacji PARP

Foresight jest domeną zarządzania strategicznego w dużej skali (Unia Europejska, poszcze - gólne kraje, regiony, korporacje międzynarodowe).  Mimo tego foresight jest również z powodzeniem wykorzystywany w działalności przedsiębiorców: foresight w przedsiębiorstwie istnieje w postaci nadania mu określonej tożsamości, która przeprowadza to przedsiębiorstwo przez okresy, gdy jego normalny sposób funkcjonowania zostaje zaburzony przez zdarzenia zewnętrzne lub wewnętrzne.

Przewidywanie, które projekty okażą się najbardziej zyskowne, jakie okoliczności mogą utrudnić realizację celów, jak będzie kształtował się popyt czy jaka będzie wartość firmy, stanowią nieodłączny element zarządzania strategicznego. W przypadkach, gdy nie pojawiają się nagłe zmiany, w perspektywie krótkookresowej dobrze sprawdzają się wyrafinowane technicznie statystyczne i ekonometryczne ekstrapolacje dotychczasowych trendów. Foresight jest jednak najbardziej potrzeby wtedy, gdy pojawiają się nagłe zmiany. Przyszłość firmy bowiem zwykle nie jest wyłącznie rezultatem decyzji lub działania przedsiębiorcy. Każda firma istnieje przecież w kontekście relacji z interesariuszami, z konkurentami, w kontekście regulacji prawnych i innych struktur zewnętrznych. Omówienie foresightu w odniesieniu do firm wymaga więc odniesienia do właściciela jako kluczowego decydenta, ale też samej firmy oraz otoczenia (struktur), w ramach których ona funkcjonuje.

Tytuł oryginału: „Foresight as a Tool for the Management of Knowledge Flows and Information“. Tłumaczenie, druk i dystrybucja publikacji na podstawie licencji uzyskanej w ramach projektu „Innowacje w Przedsiębiorstwach – Klub Innowacyjnych Przedsiębiorstw“.

Spis treści

Przedmowa
Wstęp do wydania polskiego
Streszczenie
Część 1. Wstęp
Część 2. Raport Końcowy: FORMAKIN – wyniki i analizy
Część 3. Opis naukowy wyników i metodologii projektu
Część 4. Wnioski i implikacje dla polityk
Część 5. Rozpowszechnianie
Załączniki

Inne publikacje, które mogą Cię zainteresować

Foresight kadr nowoczesnej gospodarki

Raport

Foresight kadr nowoczesnej gospodarki

Zobacz
Foresight technologiczny - tom II - Foresight technologiczny w praktyce

Raport

Foresight technologiczny - tom II - Foresight technologiczny w praktyce

Zobacz
Foresight technologiczny - tom I - Organizacja i metody

Raport

Foresight technologiczny - tom I - Organizacja i metody

Zobacz

Polecane artykuły

Kilkaset kursów online i tysiące szkoleń stacjonarnych dla Ciebie

Inne dofinansowana, które mogą Cię zainteresować