Pomiń nawigację

Seria: Kapitał Ludzki

Rodzaj publikacji: Raport

Rok wydania: 2009

Język: PL

ISBN: 978-83-7633-048-8

Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

więcej

Pobierz wybrany format publikacji:

Zobacz: Zasady korzystania z publikacji PARP

Publikacja jest wynikiem prac badawczych i eksperckich przeprowadzonych w okresie listopad 2008 – kwiecień 2009, metodą foresight, w ramach projektu własnego PARP pt. „Foresight kadr nowoczesnej gospodarki”. Publikacja składa się z trzech części. W pierwszej zaprezentowano kwestie dotyczące mechanizmów globalizacji oraz kierunków i uwarunkowań rozwoju rynków pracy. W drugiej części przedstawiono propozycje trzech scenariuszy rozwoju kadr nowoczesnej gospodarki. W ostatniej części zaprezentowane zostały wyniki syntetycznych analiz dotyczących kadr przyszłości, świadomości partnerów rynku pracy oraz rodzajów szkoleń kształtujących kompetencje kadr przyszłości. Raport zawiera rekomendacje związane z realizacją dwóch scenariuszy rozwoju gospodarki i kadr w Polsce. Przedstawiona publikacja jest kierowana do wszystkich zainteresowanych rynkiem pracy i kształceniem kadr.

Spis treści

Część I Uwarunkowania rozwoju rynków pracy
1. Globalizacja a przewidywane kierunki rozwoju gospodarki narodowej
2. Tendencje zatrudnienia i rozwoju rynków pracy w Polsce i na świecie
3. Dualny rynek pracy
4. Czynniki polityczne, ekonomiczne, społeczne i technologiczne wpływające na popyt i podaż kadr w przyszłości (analiza PEST )

Część II Budowa scenariuszy foresightu kadr nowoczesnej gospodarki
1. Metodyka realizacji projektu
2. Założenia do scenariuszy na podstawie Narodowego Programu Foresight „Polska 2020”
3. Scenariusz „Skoku cywilizacyjnego”
4. Scenariusz „Twardych dostosowań”
5. Scenariusz „Słabnącego rozwoju”

Część III Kierunki rozwoju kadr nowoczesnej gospodarki
1. Kadry Przyszłości
2. Kadry dla wybranych sektorów gospodarki w kontekście zaproponowanych scenariuszy rozwoju
3. Szanse i zagrożenia determinujące rozwój pożądanych kwalifikacji
4. Wyzwania wobec uczestników rynku pracy
5. Rozwój szkoleń kształtujących kompetencje kadr przyszłości

Rekomendacje

Inne publikacje, które mogą Cię zainteresować

Foresight jako narzędzie zarządzania wiedzą i innowacją

Raport

Foresight jako narzędzie zarządzania wiedzą i innowacją

Zobacz
Foresight technologiczny - tom II - Foresight technologiczny w praktyce

Raport

Foresight technologiczny - tom II - Foresight technologiczny w praktyce

Zobacz
Foresight technologiczny - tom I - Organizacja i metody

Raport

Foresight technologiczny - tom I - Organizacja i metody

Zobacz

Kilkaset kursów online i tysiące szkoleń stacjonarnych dla Ciebie

Inne dofinansowana, które mogą Cię zainteresować