Pomiń nawigację

Autorzy: Praca zbiorowa

Foresight technologiczny - tom II - Foresight technologiczny w praktyce

Badania i inwestycje

Seria: Innowacje

Rodzaj publikacji: Raport

Rok wydania: 2007

Język: PL

ISBN: 978-83-60009-49-9

Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

więcej

Pobierz wybrany format publikacji:

Zobacz: Zasady korzystania z publikacji PARP

Mamy przyjemność przekazać Państwu pierwsze w naszym kraju tłumaczenie podręcznika Foresight technologiczny. Składa się on z dwóch oddzielnych tomów prezentujących zarówno podstawowe zagadnienia z zakresu metodologii foresightu technologicznego (tom 1), jak i przykłady zastosowania tej techniki w praktyce (tom 2). Takie podejście umożliwia nie tylko zapoznanie się z zasadami leżącymi u podstaw organizacji procesu foresightu, ale przede wszystkim obserwowanie jego efektów na różnych poziomach (od ponadkrajowego, przez regionalny aż do poziomu przedsiębiorstwa) i w odmiennych kulturowo, zróżnicowanych pod względem rozwoju społeczno-gospodarczego państwach.

Termin „foresight" nie ma polskiego odpowiednika. Najczęściej tłumaczony jest w kontekście korzyści, które ze sobą niesie, oraz celów, którym służy (wskazanie obszarów szans i zagrożeń związanych z rozwojem społeczno-gospodarczym). Brak polskiego odpowiednika dla terminu „foresight" nie był jedynym problemem związanym z przygotowaniem niniejszego tłumaczenia. Równie istotną barierą w opracowaniu publikacji okazał się stosunkowo niewielki materiał porównawczy, ograniczający możliwości prezentacji polskich doświadczeń w tym zakresie.

Polska dopiero ubiega się o przystąpienie do grona krajów, gdzie foresight jest ugruntowaną praktyką. Jednym z działań podejmowanych w celu nadrobienia zaległości w tej dziedzinie jest realizacja Narodowego Programu Foresight „Polska 2020", który powstał pod auspicjami i z inicjatywy Ministerstwa Nauki i Informatyzacji (obecnie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego). Nasze doświadczenia w tej materii są zatem, z konieczności, bardzo ubogie i w fazie wstępnej. Polski Czytelnik musi zadowolić się głównie przykładami zastosowania foresightu w innych państwach UE. Mimo tak ubogich materiałów dotyczących naszego rynku autorzy starali się wskazać te obszary, które zostały już objęte zastosowaniem metody foresightu technologicznego, a tym samym przybliżyć samą technikę polskiemu odbiorcy.

Spis treści

Tom 2. Foresight technologiczny w praktyce
Moduł 4. Foresight technologiczny na poziomie narodowym
Moduł 5. Foresight technologiczny na poziomie ponadnarodowym
Moduł 6. Foresight technologiczny na poziomie regionalnym
Moduł 7. Foresight technologiczny na poziomie przedsiębiorstwa

Inne publikacje, które mogą Cię zainteresować

Foresight jako narzędzie zarządzania wiedzą i innowacją

Raport

Foresight jako narzędzie zarządzania wiedzą i innowacją

Zobacz
Foresight kadr nowoczesnej gospodarki

Raport

Foresight kadr nowoczesnej gospodarki

Zobacz
Foresight technologiczny - tom I - Organizacja i metody

Raport

Foresight technologiczny - tom I - Organizacja i metody

Zobacz

Kilkaset kursów online i tysiące szkoleń stacjonarnych dla Ciebie

Inne dofinansowana, które mogą Cię zainteresować