Pomiń nawigację

Autorzy: Irena Herbst, Aleksandra Jadach-Sepioło, Elżbieta Marczewska

PPP. Raport z badania wśród polskich przedsiębiorców

PPP Współpraca i partnerzy

Seria: Partnerstwo Publiczno-Prywatne

Rodzaj publikacji: Raport

Rok wydania: 2012

Język: PL

więcej

Pobierz wybrany format publikacji:

Zobacz: Zasady korzystania z publikacji PARP

Celem niniejszego Raportu jest przedstawienie Paostwu wyników badao ilościowych przedsiębiorców i ich punktu widzenia na problematykę partnerstwa publiczno-prywatnego z perspektywy możliwości skorzystania z nowego obszaru działalności, jakim jest wspólna realizacja przedsięwzięd z podmiotami publicznymi. Podobnie jak w poprzednim Raporcie dot. podmiotów publicznych (Raport nr 2), wyodrębniono grupę doświadczonych przedsiębiorców, którzy w swoim dossier posiadają podpisane umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym lub koncesji. Zestawienie opinii przedsiębiorców posiadających doświadczenie z realizacji przedsięwzięcia w formule partnerstwa publiczno-prywatnego, oraz przedsiębiorców bez doświadczenia, pokazuje realny obraz trudu współpracy z sektorem publicznym, często nieprzygotowanym na sytuacje wymagające szybkich decyzji. Jednocześnie Raport pokazuje, że Ci nieliczni, którzy przełamali opór nawiązania współpracy z sektorem publicznym, wysoko oceniają wspólne działania w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego.

Spis treści

1. WPROWADZENIE
2. CELE BADANIA, ZAGADNIENIA BADAWCZE
3. ZASTOSOWANA METODOLOGIA – PODSTAWOWE INFORMACJE O DOBORZE I LICZEBNOŚCI PRÓBY
4. WYNIKI PRZEPROWADZONYCH BADAŃ
5. WNIOSKI KOŃCOWE

Inne publikacje, które mogą Cię zainteresować

Przegląd przedsiębiorstw na rynku PPP w Polsce

Raport

Przegląd przedsiębiorstw na rynku PPP w Polsce

Zobacz
PPP. Raport z badania wśród wybranych podmiotów publicznych

Raport

PPP. Raport z badania wśród wybranych podmiotów publicznych

Zobacz
PPP. Raport z analizy danych zastanych

Raport

PPP. Raport z analizy danych zastanych

Zobacz

Kilkaset kursów online i tysiące szkoleń stacjonarnych dla Ciebie

Inne dofinansowana, które mogą Cię zainteresować