Pomiń nawigację

Przegląd przedsiębiorstw na rynku PPP w Polsce

Seria: Partnerstwo Publiczno-Prywatne

Rodzaj publikacji: Raport

Rok wydania: 2015

Język: PL

Pobierz wybrany format publikacji:

Zobacz: Zasady korzystania z publikacji PARP

W większości krajów, w których stosowanie formuły PPP jest normalną praktyką rynkową (a nie wyjątkiem od reguły, któremu należy się bacznie przyglądać i kontrolować), prywatną stronę partnerstwa reprezentują duże przedsiębiorstwa angażujące się w duże wartościowo projekty, zwykle na szczeblu krajowym. Natomiast specyfiką polskiego rynku PPP są względnie małe wartościowo projekty inicjowane przez władze publiczne szczebla lokalnego i ostatnio – także regionalnego.

Ta właśnie specyfika skłania do analizy potencjału MSP jako partnerów (a nie wyłącznie podwykonawców) w projektach PPP. Podmioty MSP odgrywają kluczową rolę w gospodarce, jednakże ze względu na mniejszą skalę działalności, są także w większym stopniu narażone na negatywny wpływ barier rynkowych oraz zjawisk kryzysowych. Ich większy udział w projektach PPP, zwłaszcza tych realizowanych w oparciu o opłatę za dostępność, stwarzałby dla nich nowe perspektywy stabilnego rozwoju.

Wynikiem przeprowadzonych badań jest zidentyfikowanie przesłanek do uruchomienia działań pozwalających na wykorzystanie gotowości małych i średnich firm do udziału w tworzeniu nowoczesnej infrastruktury usług publicznych.

Spis treści

1. Wprowadzenie w problematykę badania
3. Analiza przedsiębiorstw zaangażowanych w projekty PPP w Polsce
4. Analiza przedsiębiorstw biorących udział w postępowaniach na wybór partnera w PPP
7. Literatura cytowana
8. Aneks

Inne publikacje, które mogą Cię zainteresować

PPP. Raport z badania wśród polskich przedsiębiorców

Raport

PPP. Raport z badania wśród polskich przedsiębiorców

Zobacz
PPP. Raport z badania wśród wybranych podmiotów publicznych

Raport

PPP. Raport z badania wśród wybranych podmiotów publicznych

Zobacz
PPP. Raport z analizy danych zastanych

Raport

PPP. Raport z analizy danych zastanych

Zobacz

Polecane artykuły

Kilkaset kursów online i tysiące szkoleń stacjonarnych dla Ciebie

Inne dofinansowana, które mogą Cię zainteresować