PPP. Raport z badania wśród wybranych podmiotów publicznych

PPP Współpraca i partnerzy

Seria: Sesam

Rodzaj publikacji: Raport

Rok wydania: 2012

Język: PL

więcej

Pobierz wybrany format publikacji:

Zobacz: Zasady korzystania z publikacji PARP

Celem niniejszego Raportu jest przedstawienie Paostwu wyników badao jakościowych i ilościowych podmiotów publicznych posiadających różne doświadczenia w realizacji przedsięwzięd w formule partnerstwa publiczno-prywatnego, oraz ich gotowości do realizacji zadao w formule PPP, z perspektywy posiadanych zasobów i kompetencji. Ponadto wyodrębniono w badaniu grupę doświadczonych podmiotów, które w swoim dossier maja podpisane umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym lub koncesji. Zestawienie opinii podmiotów posiadających doświadczenie w realizacji przedsięwzięcia w formule partnerstwa publiczno-prywatnego, oraz podmiotów bez doświadczenia, pokazuje jak funkcjonujące w szerokiej opinii bariery ograniczające rozwój tej formuły współdziałania są już przebrzmiałe, a ich miejsce zajęły nowe, jak na przykład problem kwalifikacji przedsięwzięcia do długu publicznego.

Spis treści

1. WPROWADZENIE
2. CELE BADANIA, ZAGADNIENIA BADAWCZE
3. ZASTOSOWANA METODOLOGIA – PODSTAWOWE INFORMACJE O DOBORZE I LICZEBNOŚCI PRÓBY
4. WYNIKI PRZEPROWADZONYCH BADAŃ  
5. WNIOSKI KOŃCOWE

Inne publikacje, którę mogą Cię zainteresować

Biuletyn Euro Info 11 (188) 2018

Poradnik

Biuletyn Euro Info 11 (188) 2018

Zobacz
Raport Scale UP

Raport

Raport Scale UP

Zobacz
Rozwijaj biznes inteligentnie

Poradnik

Rozwijaj biznes inteligentnie

Zobacz

Kilkaset kursów online i tysiące szkoleń stacjonarnych dla Ciebie

Inne dofinansowana, które mogą Cię zainteresować

Wybrane filtry: 2

Przywróć domyślny widok

+

Wybrane filtry: 2

Przywróć domyślny widok