Pomiń nawigację

Autorzy: Irena Herbst, Aleksandra Jadach-Sepioło, Elżbieta Marczewska

PPP. Raport z badania wśród wybranych podmiotów publicznych

PPP Współpraca i partnerzy

Seria: Partnerstwo Publiczno-Prywatne

Rodzaj publikacji: Raport

Rok wydania: 2012

Język: PL

więcej

Pobierz wybrany format publikacji:

Zobacz: Zasady korzystania z publikacji PARP

Celem niniejszego Raportu jest przedstawienie Paostwu wyników badao jakościowych i ilościowych podmiotów publicznych posiadających różne doświadczenia w realizacji przedsięwzięd w formule partnerstwa publiczno-prywatnego, oraz ich gotowości do realizacji zadao w formule PPP, z perspektywy posiadanych zasobów i kompetencji. Ponadto wyodrębniono w badaniu grupę doświadczonych podmiotów, które w swoim dossier maja podpisane umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym lub koncesji. Zestawienie opinii podmiotów posiadających doświadczenie w realizacji przedsięwzięcia w formule partnerstwa publiczno-prywatnego, oraz podmiotów bez doświadczenia, pokazuje jak funkcjonujące w szerokiej opinii bariery ograniczające rozwój tej formuły współdziałania są już przebrzmiałe, a ich miejsce zajęły nowe, jak na przykład problem kwalifikacji przedsięwzięcia do długu publicznego.

Spis treści

1. WPROWADZENIE
2. CELE BADANIA, ZAGADNIENIA BADAWCZE
3. ZASTOSOWANA METODOLOGIA – PODSTAWOWE INFORMACJE O DOBORZE I LICZEBNOŚCI PRÓBY
4. WYNIKI PRZEPROWADZONYCH BADAŃ  
5. WNIOSKI KOŃCOWE

Inne publikacje, które mogą Cię zainteresować

Przegląd przedsiębiorstw na rynku PPP w Polsce

Raport

Przegląd przedsiębiorstw na rynku PPP w Polsce

Zobacz
PPP. Raport z badania wśród polskich przedsiębiorców

Raport

PPP. Raport z badania wśród polskich przedsiębiorców

Zobacz
PPP. Raport z analizy danych zastanych

Raport

PPP. Raport z analizy danych zastanych

Zobacz

Kilkaset kursów online i tysiące szkoleń stacjonarnych dla Ciebie

Inne dofinansowana, które mogą Cię zainteresować