Pomiń nawigację

Przegląd badań i publikacji dotyczących zarządzania wiekiem w przedsiębiorstwach

Seria: Z wiekiem na plus

Rodzaj publikacji: Raport

Rok wydania: 2010

Język: PL

Pobierz wybrany format publikacji:

Zobacz: Zasady korzystania z publikacji PARP

Starzenie się ludności od około dwóch dekad p ostrzegane jest w krajach UE jako kluczowy czynnik, który będzie kształtował sytuację na rynku pracy. Związany ze starzeniem się ludności spadek zasobów s iły roboczej grozi w nieodległej perspektywie poważnym niedoborem pracowników oraz załamaniem systemu emerytalnego . Rosnąca świadomość tych zagrożeń stopniowo zwiększała zainteresowanie decydentów politycznych tą problematyką i odpowiednio ukierunkowywała cele prowadzonej przez nich polityki rynku pracy. Jednym z głównych celów tej polityki w wielu krajach jest obecnie zwiększenie aktywności zawodowej osób starszych, a zarządzanie wiekiem w przedsiębiorstwie jest wskazywane jako istotny czynnik sprzyjający jego osiągnięciu.

Celem niniejszego op racowania jest identyfikacja rekomendowanych w literaturze przedmiotu działań z zakresu zarządzania kadrami służących zwiększeniu zdolności do pracy osób starszych, a tym samym wydłużeniu ich aktywności zawodowej. Informacje te uzyskano w wyniku gruntowneg o przeglądu krajowej i zagranicznej literatury dotyczącej zarządzania wiekiem , w tym zarówno publikacji o charakterze informacyjnym skierowanych do pracodawców, jak i opracowań naukowych zawierających wyniki badań. Analiza literatury pozwoliła na stwierdze nie nie tylko jakie narzędzia stosuje się w celu zarządzania wiekiem pracowników, ale również jakie są warunki konieczne dla wdrożenia tych działań w przedsiębiorstwie oraz jakie efekty przynosi ich stosowanie.

Spis treści

1. Podstawowe pojęcia dotyczące zarządzania wiekiem
1.1. Definicja zarządzania wiekiem
1.2. Terminologia dotyczącą zarządzania wiekiem
1.3. Zarządzanie wiekiem a zarządzanie różnorodnością
1.4. Definicja osoby starszej

2. Przyczyny stosowania zarządzania wiekiem

3. Cech y starszych pracowników w opinii pracodawców

4. Obszary zarządzania wiekiem

5. Narzędzia zarządzania wiekiem
5.1. Rekrutacja
5.2. Uczenie się, szkolenia i kształcenie ustawiczne 
5.3 . Rozwój kariery zawodowej
5.4. Elastyczny czas pracy
5.5. Ochrona i promocja zdrowia oraz projektowanie stanowisk pracy
5.6. Przesunięcia pomiędzy stanowiskami 
5.7. Zakończenie zatrudnienia i odejście na emeryturę
5.8. Podejście kompleksowe

6. Czynniki sukcesu zarządzania wiekiem

7. Wnioski

Inne publikacje, które mogą Cię zainteresować

Analiza porównawcza zmian systuacji osób 45+ na rynkach pracy

Raport

Analiza porównawcza zmian systuacji osób 45+ na rynkach pracy

Zobacz
Zbiór narzędzi do zarządzania wiekiem

Poradnik

Zbiór narzędzi do zarządzania wiekiem

Zobacz
Dobre praktyki zarządzania wiekiem

Dobre praktyki

Dobre praktyki zarządzania wiekiem

Zobacz

Kilkaset kursów online i tysiące szkoleń stacjonarnych dla Ciebie

Inne dofinansowana, które mogą Cię zainteresować

Cel dofinansowania
Dla kogo
Nie wiesz do której kategorii należysz?
Kwota wsparcia (w zł)
Etapy rozwoju firmy
Program
  • Fundusze na lata 2021-2027
  • Fundusze na lata 2014-2020
Status ogłoszenia
Szukaj po frazie
Wybrane filtry
Znaleziono: ... wyników