Pomiń nawigację

Seria: Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce

Rodzaj publikacji: Raport

Rok wydania: 2012

Język: PL

ISBN: 978-83-7633-191-1

Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

więcej

Pobierz wybrany format publikacji:

Zobacz: Zasady korzystania z publikacji PARP

Prezentujemy Państwu piętnastą edycję Raportu o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. W ciągu tych kilkunastu lat udało nam się zebrać wiele danych na temat przedsiębiorstw w różnych przekrojach. W każdej edycji zajmowaliśmy się też analizą problematyki, która w danym czasie wydawała się istotna, kluczowa dla ówczesnej sytuacji gospodarczej.

Motywem przewodnim obecnej edycji Raportu jest dobre zarządzanie. Tej kwestii poświęcona została ekspercka część Raportu, w której prezentowane są opracowania nt. dostępu przedsiębiorstw do finansowania, uwarunkowań rozwoju firm wysokiego wzrostu, zarządzania zmianą technologiczną, barier umiędzynarodowiania przedsiębiorstw, zarządzania firmą przez pryzmat CSR czy też dokonań noblistów w obszarach związanych z funkcjonowaniem przedsiębiorstw.

Jak co roku, pierwsza część Raportu to obraz sytuacji w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw stworzony na podstawie danych statystycznych m.in. GUS, Eurostatu, SBA Fact Sheet, WTO, OECD.

Spis treści

Część I. Statystyczny obraz sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2010–2011
Rozdział 1. Perspektywy polskiej i europejskiej gospodarki w nadchodzących latach – wnioski dla polskich MSP
Rozdział 2. Małe i średnie przedsiębiorstwa w Polsce
Rozdział 3. Małe i średnie przedsiębiorstwa w eksporcie Polski w latach 2007–2011
Rozdział 4. Umiędzynarodowienie polskiej gospodarki i przedsiębiorstw według źródeł zagranicznych
Rozdział 5. Sytuacja mikroprzedsiębiorstw i ich reakcje na kryzys ekonomiczny
Rozdział 6. Charakterystyka przedsiębiorców w Polsce na podstawie danych BAEL i BKL
Rozdział 7. Ranking przedsiębiorczości w układzie wojewódzkim. Wskaźnik syntetyczny
Rozdział 8. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw

Część II. Wybrane trendy rozwoju przedsiębiorstw
Rozdział 9. Dostęp do finansowania a perspektywy rozwoju przedsiębiorstw
Rozdział 10. Firmy wysokiego wzrostu – zarządzanie i uwarunkowania wzrostu
Rozdział 11. Foresight i obserwatoria technologiczne jako dobre praktyki wspierania firm w zakresie zarządzania i zmianą technologiczną
Rozdział 12. Bariery umiędzynarodowienia przedsiębiorstw i instrumenty ich przełamywania
Rozdział 13. Dobre zarządzanie a społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw
Rozdział 14. Zaawansowana ekonomia pomocna dla małych i średnich przedsiębiorstw

Załączniki
Załącznik 1. Tabele statystyczne – informacje ogólne nt. przedsiębiorstw
Załącznik 2. Tabele statystyczne – mikroprzedsiębiorstwa
Załącznik 3. Symbole sekcji Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD 2007)

Inne publikacje, które mogą Cię zainteresować

Raport o stanie sektora MSP w Polsce w latach 2013-2014

Raport

Raport o stanie sektora MSP w Polsce w latach 2013-2014

Zobacz
Raport o stanie sektora MSP w Polsce w latach 2012–2013

Raport

Raport o stanie sektora MSP w Polsce w latach 2012–2013

Zobacz
Raport o stanie sektora MSP w Polsce w latach 2011-2012

Raport

Raport o stanie sektora MSP w Polsce w latach 2011-2012

Zobacz

Polecane artykuły

Kilkaset kursów online i tysiące szkoleń stacjonarnych dla Ciebie

Inne dofinansowana, które mogą Cię zainteresować