Pomiń nawigację

Transfer technologii z uczelni do biznesu.Tworzenie mechanizmów transferu technologii

Seria: Innowacje

Rodzaj publikacji: Poradnik

Rok wydania: 2008

Język: PL

ISBN: 978-83-7633-024-2

więcej

Pobierz wybrany format publikacji:

Zobacz: Zasady korzystania z publikacji PARP

Publikacja ma charakter informacyjno-poradnikowy. Pokazuje problemy transferu technologii na tle realiów polskiej gospodarki a także zwraca uwagę na istniejące możliwości
i potencjalne szanse do wykorzystania przez młodych, ambitnych przedsiębiorców z uczelni.

Spis treści

Rozdział 1. Wstęp
Rozdział 2. Zarządzanie technologiami
2.1 Zarządzanie technologiami w przedsiębiorstwie
2.2 Model „open innovation”
2.3 W poszukiwaniu nowych modeli współpracy uczelnie-przemysł
Rozdział 3. Własność intelektualna
3.1 Prawo autorskie
3.2 Własność przemysłowa
3.3 Ochrona własności przemysłowej
3.4 Zarządzanie własnością intelektualną
Rozdział 4. Formy transferu technologii
4.1 Współpraca kooperacyjna
4.1.1 Istota współpracy kooperacyjnej
4.1.2 Regionalne sieci przedsiębiorstw
4.1.3 Współpraca ośrodków naukowych z przedsiębiorstwami
4.2 Transfer technologii w systemach innowacyjnych
4.2.1 Formy transferu technologii
4.2.2 Formy organizacyjne transferu technologii z uczelni do przemysłu
4.3 Modele przenoszenia wyników badań naukowych do przemysłu w wybranych krajach – studium przypadku
4.3.1 Transfer technologii w Norwegii
4.3.2 Transfer technologii w Szwecji
Rozdział 5. Proces transferu technologii
5.1 Opis procesu transferu technologii
5.2 Narzędzia wykorzystywane w procesie transferu technologii
5.3 Negocjacje w transferze technologii
5.4 Źródła i formy finansowania transferu technologii
Rozdział 6. Instytucje i programy wspierające transfer technologii w Polsce
6.1 Instytucje ukierunkowane na transfer technologii
6.1.1 Misja i główne cele realizowane przez instytucje wsparcia
6.1.2 Rodzaje instytucji wsparcia
6.1.3 Oferta i procesy realizowane przez instytucje wsparcia
6.1.4 Stan rozwoju instytucji wsparcia w Polsce
6.1.5 Benchmarking parków technologicznych w Polsce
6.2 Programy ukierunkowane na wspieranie transferu technologii w Polsce
6.3 Instytucje wsparcia w świetle literatury anglojęzycznej i polskiej
6.4 Źródła danych nt. instytucji wsparcia i systemu innowacji w Polsce
Rozdział 7. Przedsiębiorczość akademicka
7.1 Wprowadzenie
7.2 Pojęcie przedsiębiorczości
7.3 Przedsiębiorczość akademicka
7.4 Wybrane uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości akademickiej
7.5 Instytucjonalne rozwiązania wspierające rozwój przedsiębiorczości akademickiej
7.6 Ocena wyników przedsiębiorczości akademickiej
Rozdział 8. Studia przypadków
8.1 Historia powstania i komercjalizacji spektralnego tomografu optycznego
8.2 Laserowe pomiary złożonych obiektów
8.3 Badania kosmosu z udziałem studentów Politechniki Warszawskiej
Rozdział 9. Podsumowanie
Rozdział 10. Słownik terminologiczny

Inne publikacje, które mogą Cię zainteresować

Współpraca nauki i biznesu

Dobre praktyki

Współpraca nauki i biznesu

Zobacz
Edukacja dla przedsiębiorczości akademickiej

Poradnik

Edukacja dla przedsiębiorczości akademickiej

Zobacz
Źródła finansowania dla komercjalizacji technologii i wiedzy

Poradnik

Źródła finansowania dla komercjalizacji technologii i wiedzy

Zobacz

Polecane artykuły

Kilkaset kursów online i tysiące szkoleń stacjonarnych dla Ciebie

Inne dofinansowana, które mogą Cię zainteresować