Rozwój start-upów w Polsce Wschodniej

Zobacz etap 1: Platformy Startowe

Nabór został zakończony

Ogłoszenie nowego konkursu: czerwiec 2019

Cel finansowania: Opłacenie rozwinięcia działalności biznesowej start-upów.

 
 
 
 
 

Ogłoszenie konkursu

29 kwietnia 2016

 
 
 
 
 

Start składania wniosków

22 czerwca 2016

 
 
 

Koniec przyjmowania wniosków

21 lipca 2017

 • Maksymalne dofinansowanie

  800 000 zł

 • Wkład własny

  minimum 15%

 • Miejsce realizacji projektu

  Polska Wschodnia

 • Zasięg terytorialny projektu

  Polska i zagranica

 • Dla kogo

  Mikro i małe przedsiębiorstwa

Szczegóły dofinansowania

Celem konkursu Rozwój start-upów w Polsce Wschodniej jest sfinansowanie rozwinięcia działalności biznesowej start-upów, które pomyślnie zrealizowały projekt w ramach konkursu dla Platform startowych, chcą wprowadzić produkt na rynek krajowy lub zagraniczny i systematyczne zwiększać sprzedaż.

Na co możesz przeznaczyć dofinansowanie?

 • na zakup usług doradczych i eksperckich związanych z rozwijaniem modelu biznesowego

 • wynagrodzenie pracy personelu zarządzającego, personelu wsparcia oraz zespołu projektu

 • zakup nowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

 • organizację i przeprowadzenie działań, w tym promocyjno-informacyjnych, służących ekspansji rynkowej, w tym międzynarodowej

Więcej informacji w Dokumentach:

Ogłoszenie o konkursie do poddziałania, Kryteria wyboru projektów i Regulamin konkursu

Na co możesz przeznaczyć dofinansowanie?
Kto może otrzymać dofinansowanie?

Kto może otrzymać dofinansowanie?

Mikro i mali przedsiębiorcy, którzy:

 • pozytywnie zakończyli program inkubacji innowacyjnego pomysłu w ramach Platform startowych, utworzyły produkt lub usługę w oparciu o opracowany i zweryfikowany rynkowo model biznesowy i otrzymały pozytywną rekomendację animatora platformy

 • realizują projekt w co najmniej jednym województwie Polski Wschodniej

 • nie byli notowani na giełdzie w okresie do pięciu lat po rejestracji

 • nie dokonali podziału zysków

 • nie zostali utworzeni w wyniku 

Więcej informacji w Dokumentach

Kryteria wyboru projektów

Ile możesz otrzymać?

Możesz otrzymać maksymalnie

800 000 zł

Wsparcie wyniesie do 85% wartości projektu, co oznacza, że Twój wkład to co najmniej 15% całkowitego kosztu projektu

Całkowita kwota środków na dofinansowanie projektów

Pula środków w konkursie pilotażowym wyniosła 70 600 000 zł

Nie masz pewności, czy to odpowiedni program finansowania dla twojej firmy?

Napisz lub zadzwoń na infolinie 22 574 07 07 oraz 0 801 332 202

Terminy zgłoszeń

Nabór został zakończony

Ogłoszenie nowego konkursu: czerwiec 2019

Dokumenty

FAQ

Czym jest pomoc de minimis?

Pomoc de minimis to wsparcie ze środków publicznych dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców. Wartość dofinansowania udzielonego jednej firmie w trakcie 3 lat kalendarzowych nie może przekroczyć 200 tys. euro, natomiast dla firm z sektora transportu drogowego 100 tys. euro (wyjątek stanowią firmy, w których transport jest jednym z elementów usługi, np.: pocztowej, kurierskiej czy zbierania odpadów).

Przedsiębiorca może otrzymać pomoc de minimis na szkolenia i inwestycje lub w formie zwolnień podatkowych czy umorzenia odsetek ZUS etc. Grupy wyłączone z tego rodzaju pomocy to m.in. przedsiębiorstwa w trudnej sytuacji ekonomicznej, reprezentujące sektor rybołówstwa i akwakultury i zajmujące się produkcją podstawowych produktów rolnych. Szczegółowe postanowienia dotyczące pomocy de minimis zawiera rozporządzenie Komisji Europejskiej nr 1407/2013, obowiązujące od 1 stycznia 2014 r. Limit otrzymanej pomocy można zweryfikować w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Więcej informacji na stronie pomoc de minimis.

Gdzie znajdę więcej informacji?

Więcej informacji znajduje się na stronie faq.parp.gov.pl

Polecane poradniki, raporty i katalogi

Polska Wschodnia na start! (V edycja)

Poradnik

Polska Wschodnia na start! (V edycja)

Zobacz
Rozwijaj biznes inteligentnie (V edycja)

Poradnik

Rozwijaj biznes inteligentnie (V edycja)

Zobacz
Twój biznes: Fundusze Europejskie w PARP

Poradnik

Twój biznes: Fundusze Europejskie w PARP

Zobacz

Inne dofinansowania, które mogą Cię zainteresować

Wybrane filtry: 2

Przywróć domyślny widok

+

Wybrane filtry: 2

Przywróć domyślny widok


Wyniki i archiwum

Listy projektów - etap VIII
Konsultacje społeczne (2016 r.)

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości pełniąca rolę Instytucji Pośredniczącej dla poddziałania 1.1.2 PO PW „Rozwój startupów w Polsce Wschodniej" zaprasza do składania uwag do projektu Regulaminu konkursu wraz z załącznikami. Uwagi można zgłaszać w terminie od 4 do 10 kwietnia 2016 r. do godz. 16.30.