Infolinia PARP

Udzielamy informacji o programach pomocowych realizowanych przez PARP - od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:30 do 16:30.

801 332 202

22 574 07 07

(koszt połączenia jak za połączenie lokalne)Zakres informacji udzielanych przez konsultantów Infolinii PARP

Telefoniczne dyżury ekspertów

Masz pytania do eksperta? Sprawdź godziny i terminy kontaktu z wybranym działem.
Dyżury wybranych ekspertów są tymczasowe.

22 432 71 90

Kompetencje dla sektorów - oferta dla operatorów

Czwartki, w godzinach 10.00 - 12.00

Kompetencje dla sektorów - oferta dla operatorów 2 

Środy, w godzinach 10:00 - 12:00, w terminie od 11 marca do 6 maja br.

Norweski Mechanizm Finansowy 2014-2021

Poniedziałki i środy, w godzinach 13:00 – 15:00 (23.03 dyżur odwołany)

Zamówienia publiczne dostępne dla wszystkich - makroregiony nr 3 i 4

Poniedziałki, w godzinach 10:00 – 12:00 (23.03 dyżur odwołany) 

22 432 89 37

Go to brand - EXPO 2020

Środy i piątki, w godzinach 10.00 - 14.00

Infolinia Polskiego Funduszu Rozwoju

W związku z przynależnością PARP do Grupy PFR pytania ogólne dotyczące działań realizowanych przez Agencję można także kierować do infolinii Polskiego Funduszu Rozwoju 0 800 800 120.

Informacje podane przez Infolinię PARP oraz przez pracowników PARP mają jedynie charakter kierunkowy i służą zorientowaniu się w możliwościach, jakie dają realizowane przez PARP programy pomocowe. Czytaj więcej

Osoby zainteresowane skorzystaniem z oferty programowej PARP powinny sięgnąć bezpośrednio do dokumentów źródłowych danego programu, w szczególności do tekstów komunikatów, ogłoszeń, regulaminów konkursów itp. źródeł oficjalnie opublikowanych. PARP nie ponosi odpowiedzialności w przypadku zaniechania staranności przy zapoznawaniu się z informacjami źródłowymi ponieważ jedyną podstawą ubiegania się o pomoc finansową i udzielenia pomocy finansowej są akty prawne powszechnie obowiązujące oraz dokumenty, w tym wytyczne, przyjęte przez właściwe instytucje i opublikowane zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami, w tym zgodnie z ustawą z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz.U. 2014 poz. 1146, z późn. zm.).

Administratorem danych osobowych jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości z siedzibą w Warszawie przy ul. Pańskiej 81/83. Dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na zadane pytania i ich archiwizacji. Dane mogą zostać udostępnione podmiotom kontrolującym i nadzorującym PARP. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, ale ich niepodanie może uniemożliwić udzielenie odpowiedzi na zadane pytania.

Nasz doradca odpisze na podany przez Ciebie adres e-mail

ul. Pańska 81/83

00-834 Warszawa

Godziny pracy PARP: 8:30-16:30

Recepcja tel.:

(22) 432 80 80, 432 71 25,

fax: (22) 432 86 20

NIP: 526-25-01-444

REGON: 017181095