Pomiń nawigację

Dobre praktyki zarządzania wiekiem

Seria: Z wiekiem na plus

Rodzaj publikacji: Dobre praktyki

Rok wydania: 2010

Język: PL

Pobierz wybrany format publikacji:

Zobacz: Zasady korzystania z publikacji PARP

Dobre praktyki w odniesi eniu do zarz ą dzania wiekiem polegaj ą na zwalczaniu barier wiekowych po ś rednio lub bezpo ś rednio, promowaniu ró ż norodno ś ci wiekowej oraz zapewnieniu takiego ś rodowiska, w którym ka ż da jednostka jest w stanie realizowa ć swój potencjał bez ryzyka bycia pokrzyw dzonym ze wzgl ę du na wiek (Walker i Taylor 1998, Walker 2005). Są to więc działania służące wprowadzeniu lub zwiększeniu różnorodności wiekowej w organizacji. Motywacją dla stosowania tego typu działań jest długa lista potencjalnych korzyści dla przedsiębi orstw , na prz y kład : usprawnienie działania organizacji, wzrost motywacji pracowników, pobudzenie kreatywnego my ś lenia, przyci ą gnięcie utalentowanych pracowników, poprawa reputacji organizacji, ni ż sza absencja i zmniejszenie ryzyka pojawienia si ę problemów prawnych (Gardiner 2004). Ponadto, ró ż norodno ść wiekowa w organizacji umo ż liwia: tworzenie zespołów składających się z pracowników w różnym wieku, którzy uzupełniaj ą si ę umiej ę tno ś ciami i do ś wiadczeniem, przekazywanie umiej ę tno ś ci oraz know - how pomi ę dzy p okoleniami, motywowanie starszych pracowników oraz unikni ę cie fal rekrutacji i odejść na emeryturę (Walker 2005).

Spis treści

Wstęp

1. Opis dobrych praktyk
1.1. Achmea, Holandia – elastyczne formy pracy, szkolenia i ro zwój, zdrowie i dobre samopoczucie, polityka kończenia zatrudnienia
1.2. Afvalverwerking Rijnmond, Holandia – elastyczne formy pracy, ergonomia i organizacja pracy, przesunięcia pomiędzy sta nowiskami
1.3. API Raffinera di Ancona, Włochy: szkolenia i rozwój 
1.4. Bułgarskie Przedsiębiorstwo Telekomunikacyjne, Bu łgaria – polityka kończenia zatrudnienia 
1.5. Centrum Techniki Okrętowej (CTO), Polska - elastyczne formy pracy, polityka kończenia zatrudnienia
1.6. Coop Adriatica, Włochy – rekrutacja, szkolenie i rozwój, elastyczne formy pracy
1.7. DSM, Holandia – strategia kompleksowa
1.8. Efkemann, Niemcy – szkolenia i rozwój
1.9. Fahrion Engineering – rekrutacja, szkolenia i rozwój 
1.10. Filter Service, Polska - strategia kompleksowa
1.11. Firma futrzarska, Rumunia – rekrutacja, elastyczne formy pracy, ergonomia i organizacja pr acy, przesunięcia pomiędzy stanowiskami 
1.12. Ford Werke, Niemcy – przesunięcia pomiędzy stanowiskami, zdrowie i dobre samopoczucie 
1.13. Fundacja Północno - Estońskiego Szpitala Regionalnego, Estonia – elastyczne formy pracy 
1.14. Goldsborough Home Care, Wielka Brytania – rekrutacja
1.15. IKEA Retail, Polska – strategia kompleksowa
1.16. KSB, Niemcy – strategia kompleksowa 
1.17. Lip Bl ed, Słowenia – przesunięcia pomiędzy stanowiskami 
1.18. Mataró, Hiszpania – rekrutacja, szkolenia i rozwój, elastyczne formy pracy 
1.19. Michelin Italy, Włochy – polityka kończenia zatrudnienia, przesunięcia pomiędzy stanowiskami 
1.20. Przedsiębiorstwo handlowe, Słowenia – zdrowie i dobre samopoczucie 
1.21. RTV Slovenija, Słowenia – zdrowie i dobre samopoczucie 
1.22. Ruoka - Saarioinen Oy, Finlandia – strategia kompleksowa
1.23. SCA Laakirchen, Austria – elastyczne formy pracy
1.24. Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania, Polska – rek rutacja
1.25. Vattenfall Heat Poland, Polska – szkolenia i rozwój
1.26. Verbund Konzern, Austria – szkolenia i rozwój
1.27. Wiedeńskie Stowarzyszenie Szpitali, Austria – szkolenia i rozwój, elastyczne formy pracy
1.28. Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Olsztynie, Polska – strategia kompleksowa
1.29. ZEMAT, Polska – polityka kończenia zatrudnienia Bibliografia

Inne publikacje, które mogą Cię zainteresować

Analiza porównawcza zmian systuacji osób 45+ na rynkach pracy

Raport

Analiza porównawcza zmian systuacji osób 45+ na rynkach pracy

Zobacz
Zbiór narzędzi do zarządzania wiekiem

Poradnik

Zbiór narzędzi do zarządzania wiekiem

Zobacz
Analiza dobrych praktyk dotyczących zarządzania wiekiem w polskich przedsiębiorstwach – studium przypadku

Dobre praktyki

Analiza dobrych praktyk dotyczących zarządzania wiekiem w polskich przedsiębiorstwach – studium przypadku

Zobacz

Kilkaset kursów online i tysiące szkoleń stacjonarnych dla Ciebie

Inne dofinansowana, które mogą Cię zainteresować

Cel dofinansowania
Dla kogo
Nie wiesz do której kategorii należysz?
Kwota wsparcia (w zł)
Etapy rozwoju firmy
Program
  • Fundusze na lata 2021-2027
  • Fundusze na lata 2014-2020
Status ogłoszenia
Szukaj po frazie
Wybrane filtry
Znaleziono: ... wyników