Pomiń nawigację

Autorzy: Jacek Liwiński, Urszula Sztanderska

Zarządzanie wiekiem w przedsiębiorstwie

Szkolenia i doradztwo

Seria: Z wiekiem na plus

Rodzaj publikacji: Poradnik

Rok wydania: 2010

Język: PL

ISBN: 978-83-932446-5-2

Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

więcej

Pobierz wybrany format publikacji:

Zobacz: Zasady korzystania z publikacji PARP

Starzenie się ludności i niska dzietność od ponad 20 lat są traktowane w Europie Zachodniej jako zagrożenie dla rynku pracy. Związany z nimi spadek zasobów siły roboczej grozi w nieodle głej perspektywie poważnym niedoborem pracowników i załamaniem systemu emery talnego. Rosnąca świadomość tego problemu zmienia cele polityki rynku pracy. W wielu krajach jednym z głównych priorytetów tej polityki jest zwiększenie aktywności zawodowej osób star szych, a zarządzanie wiekiem w przedsiębiorstwie uważa się za istotny czynnik sprzyjający jego osiągnięciu.

Zarządzanie wiekiem to element zarządzania zasobami ludzkimi, a dokładniej: element za rządzania różnorodnością. Polega ono na realizacji różnorodnych działań, które pozwalają na bardziej racjonalne i efektywne wykorzystanie zasobów ludzkich w przedsiębiorstwach dzięki uwzględnianiu potrzeb i możliwości pracowników w różnym wieku.

Chcemy zaproponować firmom szeroki katalog działań, które służą zarządzaniu wiekiem w przed siębiorstwie. Ponieważ w perspektywie najbliższych 10-20 lat pracodawcy będą musieli zmierzyć się ze zmniejszeniem liczby kandydatów do pracy, nasze propozycje skupiają się na szansach, jakie daje zatrudnianie osób starszych. To w tej grupie istnieją bowiem największe rezerwy za trudnienia. Dość wspomnieć, że w większości „starych” krajów członkowskich Unii Europejskiej udział zatrudnienia osób w wieku 55-64 lata dawno przekroczył 50% (w Szwecji wynosi ponad 70%), podczas gdy w Polsce sięga zaledwie 31,6%.

Spis treści

1. Wstęp
2. Powody stosowania zarządzania wiekiem
3. Obszary i narzędzia zarządzania wiekiem
4. Pojedyncze działania czy system zarządzania wiekiem?
5. Korzyści dla przedsiębiorstw
6. Czynniki sukcesu wdrożenia zarządzania wiekiem

Inne publikacje, którę mogą Cię zainteresować

Standardy zarządzania wiekiem w organizacjach

Raport

Standardy zarządzania wiekiem w organizacjach

Zobacz
Vademecum z zakresu zarządzania wiekiem

Poradnik

Vademecum z zakresu zarządzania wiekiem

Zobacz
Kończenie zatrudnienia i przechodzenie na emeryturę

Poradnik

Kończenie zatrudnienia i przechodzenie na emeryturę

Zobacz

Kilkaset kursów online i tysiące szkoleń stacjonarnych dla Ciebie

Inne dofinansowana, które mogą Cię zainteresować

Cel dofinansowania
Dla kogo
Nie wiesz do której kategorii należysz?
Kwota wsparcia (w zł)
Etapy rozwoju firmy
Program
  • Fundusze na lata 2021-2027
  • Fundusze na lata 2014-2020
Status ogłoszenia
Szukaj po frazie
Wybrane filtry
Znaleziono: ... wyników