Masz start-up? Negocjujesz umowę inwestycyjną z Funduszem VC lub Aniołem Biznesu? A może znalazłeś już odbiorcę swojego produktu i chcesz uregulować szczegóły współpracy? Zgłoś się do nas. W ramach programu wsparcie prawne dla start-upów będziesz mógł skorzystać z indywidualnego wsparcia prawnego świadczonego przez kancelarie prawne wybrane przez PARP.

Zgłoś się do projektu

 

Informujemy, że w odpowiedzi na nabór wniosków w Programie Wsparcie prawne dla start-upów do 17 września 2018 r. przyjęto 39 wniosków o udzielenie wsparcia na łączną kwotę 669 795,00 PLN co stanowi 133,95 % dostępnej alokacji. W związku z powyższym, zgodnie z § 7 ust. 2 Regulaminu naboru, 18 września br. o godzinie 16.00 PARP wstrzymuje nabór wniosków w programie.

Maksymalna wartość dofinansowania przeznaczona dla jednego przedsiębiorstwa wynosi 20 tys. zł i jest w 100% finansowana z budżetu państwa. Wkład własny nie jest wymagany, jeśli wartość wybranych usług nie przekracza 20 tys. zł.

Weź udział jeżeli spełniasz następujące warunki:

  • jesteś mikro, małym lub średnim przedsiębiorcą;
  • prowadzisz działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  • prowadzisz działalność gospodarczą nie dłużej niż 5 lat;
  • osiągasz przychody z działalności operacyjnej nie dłużej niż 3 lata licząc od dnia złożenia wniosku;
  • posiadasz dokument potwierdzający zainteresowanie inwestora rozpoczęciem lub kontynuowaniem procesu inwestycyjnego.
 

Kancelarie prawne

 

Sprawdź kancelarie prawne, które udzielą Ci pomocy

logo kancelarii

zobacz

logo kancelarii

zobacz

logo kancelarii

zobacz

logo kancelarii

zobacz

logo kancelarii

zobacz

Konsorcjum:

logo kancelarii
logo kancelarii
logo kancelarii

zobacz

Konsorcjum:

logo kancelarii
logo kancelarii

zobacz

 

 

id: 49611